nieuws

Rechter wijst eis ING-ers af

Archief

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag bepaald dat voor de groep van ruim 700 ING-medewerkers die op 1 april overgaat naar het Britse Astron de arbeidsvoorwaarden gaan gelden zoals die vorig jaar zijn afgesproken tussen ING, Astron en de vakbonden.

De eis van het personeelscollectief DockING, dat een groep van 211 ING-medewerkers vertegenwoordigt, om bij Astron exact dezelfde arbeidsvoorwaarden te kunnen houden als bij ING, is door de rechter afgewezen.
De verschillende aard van de ondernemingen (ING is bank/verzekeraar en Astron heeft als kernactiviteit document management services) verzet zich volgens de rechter tegen een een-op-een overzetten van de arbeidsvoorwaarden. Een korting op een hypothecaire geldlening is voor Astron ‘branchevreemd’. Dat kan in veel gevallen weliswaar worden gecompenseerd, maar daarbij blijft het volgens de rechter de vraag wat daarbij in redelijkheid wel en niet van Astron kan worden gevraagd. “Waar die grens ligt, laat zich in kort geding niet goed beoordelen”, aldus de rechter.
Woordvoerder Fred Arends van DockING is zeer teleurgesteld in de uitspraak: “Het is duidelijk dat deze rechter er zijn vingers niet aan durfde branden en dat is voor ons natuurlijk een tegenvaller”. Op grond van bestaande jurisprudentie denkt DockING sterk genoeg te staan om in hoger beroep meer succes te boeken. “De wet is nu gewoon op de verkeerde wijze geïnterpreteerd. Desnoods gaan we door tot aan het Europese Hof”, aldus Arends.

Reageer op dit artikel