nieuws

Rechter laat beleggingsrisico voor ‘C-polis’ bij werknemer

Archief

De kantonrechter in Roermond heeft een vordering afgewezen van een ontslagen werknemer die de waarde van zijn pensioenverzekering door speculatieve beleggingen drastisch had zien slinken.

De werknemer had in 1988 een pensioentoezegging gekregen, bestaande uit een kapitaalverzekering met pensioenclausule, een zogeheten C-polis. De premies werden bij aanvang geïnvesteerd in een obligatiefonds, waarbij op het aanvraagformulier was aangetekend dat hij van beleggingsfonds mocht switchen zonder toestemming van de werkgever. In 1999 maakte de werknemer van die mogelijkheid gebruik en stapte van obligaties over naar aandelen, waarna het pensioenkapitaal in snel tempo daalde.
Bij zijn ontslag in 2003 constateerde de werknemer een gat van e 75.000 tussen de actuele waarde in de pensioenpolis en de tijdsevenredige pensioenwaarde waar hij volgens wettelijke eisen recht op dacht te hebben. Omdat de werkgever – bijgestaan door pensioenadviseur PensioenPoint Venlo – weigerde het verschil bij te passen, stapte de man naar de kantonrechter. Die gaf hem, eind vorige maand, ongelijk. “Door te kiezen voor een ander beleggingsprofiel en door de werkgever niet bij die keuze te betrekken, noch hem daarover te informeren, heeft de werknemer zich geheel op eigen initiatief en voor eigen rekening en verantwoording op het pad van speculatie begeven”, aldus de kantonrechter. “Naar maatstaven van redelijkheid en billikheid is het volstrekt onaanvaardbaar om de werkgever voor de financiële gevolgen verantwoordelijk te stellen.”

Reageer op dit artikel