nieuws

Rechter doet uitspraak over voorschot van OZ aan huisarts

Archief

De rechtbank in Breda heeft bepaald dat zorgverzekeraar OZ een voorschot van _ 150.000 moet betalen aan een apotheekhoudende huisarts in Zuid-Beijerland.

De huisarts vorderde in kort geding dat OZ een voorschot zou betalen van _ 355.000. Hij beriep zich daarbij op de afspraken tussen de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van 9 februari, die gemaakt zijn om liquiditeitsproblemen door de invoering van de basisverzekering bij huisartsen te voorkomen.
De rechter heeft besloten dat zorgverzekeraars gehouden zijn aan deze landelijke afspraken over voorschotten. OZ dient daarom de betreffende huisarts over de eerste vier maanden van dit jaar een voorschot te betalen: voor de huisartsenzorg voor al zijn patiënten en voor de farmaceutische kosten uitsluitend voor patiënten die bij OZ verzekerd zijn.
Reacties
Zowel de LHV als ZN geven aan tevreden te zijn met de uitspraak van de rechter. De LHV stipt in haar reactie aan dat met het vonnis bevestigd is dat alle zorgverzekeraars gebonden zijn aan de bevoorschottingsafspraken die in februari zijn gemaakt.
ZN legt de nadruk meer op het feit dat de hoogte van het voorschot door de rechter is verlaagd. De brancheorganisatie zegt verder tevreden te zijn “over het feit dat de rechter vindt dat het voorschot dat zorgverzekeraars verstrekken geen betrekking heeft op de farmacieomzet van een huisarts met een eigen apotheek”. De rechter oordeelde echter, zoals hierboven vermeld, dat OZ de apotheekhoudende huisarts wel een voorschot dient te geven voor de farmaciekosten voor patiënten die bij OZ verzekerd zijn.
Voorschotten
Zorgverzekeraar OZ schrijft in een reactie buitengewoon tevreden te zijn dat de rechter heeft bepaald dat de huisarts onmiddellijk zijn declaraties moet indienen, omdat op deze wijze voor een correcte afhandeling kan worden zorggedragen. OZ heeft dit jaar al voor _ 10,9 mln aan declaraties ontvangen van ruim 4.100 huisartsen. Daarnaast is voor _ 7,6 mln aan voorschotten betaald aan huisartsen. Over april verwacht de verzekeraar nog ruim _ 4 mln aan voorschotten te verstrekken.
Uit een enquête van ZN blijkt dat zorgverzekeraars over het eerste kwartaal van dit jaar een bedrag van _ 150 mln aan voorschotten en ruim _ 200 mln aan declaraties hebben uitbetaald aan huisartsen. Het totale bedrag van _ 350 mln is 22% van het huisartsenbudget van 1,6 mld in 2006. “Gelet op de complexe invoering van de nieuwe financieringsstructuur achten de zorgverzekeraars dit een prima uitkomst. Van liquiditeitsproblemen bij huisartsen hoeft dan ook geen sprake te zijn”, aldus ZN.

Reageer op dit artikel