nieuws

Rechtbanken verklaren in 2007 vaker assurantiekantoor failliet

Archief

In 2007 hebben 55 assurantietussenpersonen hun zaak moeten sluiten vanwege een faillissement. De toename (van gemiddeld drie kantoren per maand naar zo’n vijf kantoren per maand) markeert een trendbreuk. Het jaar 2006 had bijvoorbeeld nog een halvering van het aantal deconfitures had laten zien.

De totale schuld waarmee crediteuren zijn geconfronteerd, is vorig jaar beperkt gebleven tot _ 12,7 (16,8) mln, zo blijkt uit een inventarisatie door AssurantieMagazine. In 2003 lieten failliete assurantiekantoren bijvoorbeeld nog een schuldenlast van _ 51 mln achter.
De faillissementen betekenden in 2007 voor circa 550 mensen het verlies van hun arbeidsplaats. Een jaar eerder was dat aantal met 250 nog aanzienlijk lager. Een voorname reden voor deze stijging ligt in het omvallen van De Financiële Kamer, waar de curator inclusief de callcenters aan 360 medewerkers een ontslagbrief stuurde.
Omvangrijk
Het meest omvangrijke bankroet betreft echter Gelink Geld & Advies (oktober 2007). In Enschede is een voorlopige schuldenlast van _ 4,2 mln geteld. De schuldenlast van De Financiële Kamer valt daarbij in het niet: _ 0,7 mln.
Bij drie andere intermediairbedrijven hebben crediteuren meer dan één miljoen euro te vorderen. Het gaat om Quinta Financiële Planning in Zwolle (_ 1,5 mln), hypotheek- en pensioenadviesbureau F.W. van Gelder in Baarn (_ 1,9 mln) en Nedu Assurantiën in Roermond (_ 1,1 mln). Verdwenen beleggingsgelden zijn bij de laatste twee een voorname reden.
Vergunning
Net als een jaar geleden staan de namen van een aantal failliete kantoren nog steeds in het register van financieel dienstverleners, dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanhoudt. Een blik op de faillissementen van 2007 leert dat medio januari nog 8 van de 55 failliete kantoren een inschrijving hebben in het AFM-register. Vorig jaar was die score overigens ongunstiger: 17 van de 31.
De toezichthouder wees er toen op dat nog veel vergunningaanvragen in behandeling waren. Dat argument gaat nu niet meer op.
Een ander argument voor het in stand houden van vergunningen is dat “lopende portefeuilles moeten worden afgewikkeld.” Voorts is het geen automatisme dat een tussenpersoon die bankroet is gegaan, niet meer in aanmerking kan komen voor een vergunning, zegt de AFM. “Dat hangt af van de omstandigheden van het faillissement. Centraal staat de vraag of de betrouwbaarheid van de tussenpersoon in het geding is.”

Reageer op dit artikel