nieuws

Realis breidt werkterrein uit

Archief

Intermediairbedrijf Realis, actief in pensioenadvies voor werknemers in de zorg-, metaal- en bouwsector, gaat binnenkort ook onder eigen label producten verkopen. Daarbij worden aan een levenpolis van Allianz-dochter Universal Leven eenvoudige aov- en overlijdensrisicodekkingen gekoppeld.

Het in Hilversum gevestigde bedrijf is sinds 2003 actief en in de jaren daarna uitgegroeid tot een middelgrote tussenpersoon met 45 medewerkers in dienst. Oprichters Edo Labrujere en Bas de Goeje leerden elkaar kennen bij Akkermans & Partners, waar ze samen de afdeling Sales Support hebben opgezet.
De klanten van Realis komen voornamelijk uit de metaal- en bouwnijverheidwereld en uit de zorg- en welzijnsbranche. "Onze doelgroep bestaat uit de grote middengroep van gezinnen met een doorsnee pensioenregeling", aldus De Goeje. "De reden dat we voor deze beroepsgroepen hebben gekozen, is dat daarin veel mensen werkzaam zijn, alleen al 1,1 miljoen in de zorgsector."
Behalve het bereiken van een zo groot mogelijke doelgroep was ook specialisatie een motief om op deze twee branches te focussen: "Er gebeurt best veel op pensioengebied in de diverse beroepsgroepen. Daarom kun je je beter op enkele deelgebieden concentreren dan dat je alles wilt doen. Dan weet je zeker dat je voldoende kennis hebt om goed te adviseren", zegt Labrujere.

Callcenter
Voor Realis zijn landelijk 25 adviseurs actief, die bij consumenten thuis adviseren. Potentiële klanten worden benaderd met het eigen callcenter DeFine Campaigns, dat inmiddels vijftig 'belplekken' en 120 (deels parttime) medewerkers telt. "Die hebben allemaal basiskennis van pensioenen. Overigens bellen zij ook voor andere financiële instellingen, zoals Dela. We mogen wel zeggen dat wij ons positioneren in de top van de callcenters", aldus De Goeje.
DeFine krijgt weinig mensen aan de lijn die geen prijs stellen op telemarketing: "Wij gebruiken alleen bestanden van potentiële klanten die hebben aangegeven wel gebeld te willen worden. Bovendien vindt onze doelgroep – de middenklasse – het over het algemeen niet erg om gebeld te worden. In deze groep zijn er relatief weinig mensen die zelf producten sluiten. We merken dat onze klanttevredenheid hoog blijft."
Labrujere en De Goeje hebben bewust gekozen voor een start met pensioenadvisering als basis. Labrujere: "Vanuit die smalle basis wilden we een grote database genereren. Nu willen wij proberen om meer producten aan onze klanten te gaan bieden." Dit voorjaar is daarom gestart met het aanbieden van uitvaartverzekeringen van onder meer Dela. "Dat loopt goed. Ons idee is dat er een soort community ontstaat, die wij allerlei diensten kunnen aanbieden. Zo zouden we opleidingen kunnen aanbieden of een collectief energiecontract kunnen sluiten voor onze verzekerden."
Eigen label
Een andere ontwikkeling is dat Realis onder eigen label een nieuw product op de markt gaat brengen. "We zijn bezig met een universal-lifeproduct, waaraan wat extra toeters en bellen zijn toegevoegd."
"Het spaarelement blijft voor ons altijd de basis. De fiscale clausules rondom kapitaalverzekeringen zijn voor de consument niet zo interessant; die wil toch altijd geld sparen voor later, maar heeft wel behoefte aan een garantie." Realis is daarover in gesprek met Universal Leven, die een aantal garantiefondsen biedt. Daarbij kan dan optioneel een risico-, aov- of ww-dekking worden gesloten. Labrujere: "Woonlastenpolissen worden bijvoorbeeld vaak gesloten bij een hypotheek, maar in onze doelgroep zitten veel huurders. Die kunnen met dit product ook hun woonlasten verzekeren."
Het uitgangspunt is dat alle verzekeringen bij één verzekeraar worden ondergebracht, onder meer met het oogmerk de vaste kosten te drukken. "Het blijkt zeker bij de grotere maatschappijen lastig om dat voor elkaar te krijgen omdat zij verankerd zitten in hun eigen processen en systemen."
Goed jaar
Realis maakt in weerwil van de haperende markt voor levensverzekeringen een goed jaar door. "Wij willen onze buitendienst eind dit jaar hebben uitgebreid naar dertig adviseurs. We verwachten uit te komen op een provisieomzet van _ 6 à 7 mln. Vorig jaar was dat ruim _ 3,7 mln. We zijn dus anticyclisch actief. En nogmaals: mensen willen gewoon sparen voor later, hoe dan ook. Daarbij kijken ze niet zo erg naar het product. De klant wil gewoon blijven sparen", aldus De Goeje.
De onrust over beleggingsverzekeringen is grotendeels aan Realis voorbijgegaan. "Als je goed blijft adviseren en je strategie niet wijzigt, is er niet zo veel aan de hand. Dat er nu veel minder beleggingspolissen worden gesloten, ligt meer aan de adviseurs dan aan de klant."
Hypotheken vormen slechts een bescheiden onderdeel van de activiteiten van Realis. "Met een pensioenproduct kun je altijd actief de markt op. Voor een hypotheek ben je gebonden aan bepaalde momenten in iemands leven: het kopen van een huis, het aflopen van een rentevaste periode. Voor hypotheken heb je een lange aanloop nodig en bovendien is daarvoor ook een andere backoffice nodig dan wij nu hebben."
voor later, hoe dan ook."

Reageer op dit artikel