nieuws

Reaal wil groter worden in Schade

Archief

Reaal Verzekeringen, nu de 26e schadeverzekeraar van ons land, wil middels een grootscheepse campagne het marktaandeel in schadeverzekeringen aanzienlijk vergroten. Naast een mediacampagne worden daarvoor drie vernieuwde pakketverzekeringen ingezet.

De teruggang in de markt voor levensverzekeringen, de groeiende aandacht voor het technisch resultaat en de hernieuwde belangstelling voor schadeproducten bij het intermediair hebben Reaal ertoe aangezet zich meer als schadeverzekeraar te gaan profileren. De maatschappij, traditioneel gefocust op levensverzekeringen, haalde vorig jaar 16% van haar totale premie-inkomsten uit schadeverzekeringen.
Met drie vernieuwde schadepakketten wil Reaal beter in beeld komen bij het intermediair. Als eerste is het vernieuwde Verkeerspakket geïntroduceerd. Drie aspecten staan centraal, aldus de verzekeraar: “De gedifferentieerde premie en voorwaarden sluiten aan bij de behoefte van de klant, er wordt een totaalpakket geboden en het intermediair kan een snellere service bieden aan de klant.”
Volgens Reaal moet het intermediair zich op schadegebied niet de kaas van het brood laten eten: “De verkoop van schadeverzekeringen via het intermediair staat onder druk en ondervindt concurrentie van internet. Alleen een gezamenlijke aanpak garandeert een betere positie van het intermediairkanaal in deze markt”. Ondersteuning biedt Reaal in de vorm van investeringen in zowel ketenintegratie als snelle verwerking in de backoffice.
Verkeerspakket
Het Verkeerspakket (auto, motor, oldtimer, ongevallen-inzittenden, schade inzittenden en rechtsbijstand) kent nu een maximale bonuskorting van 80% (was 75%). Verder is de nieuwwaarderegeling uitgebreid met auto’s tot e 50.000 (was e 34.034). Als een auto in het eerste jaar total-loss raakt of wordt gestolen, wordt de catalogusprijs inclusief afleveringskosten uitgekeerd. De eis dat de klant de eerste eigenaar moet zijn, is komen te vervallen.
Ook de lagere inschaling voor nieuwe verzekerden tot 24 jaar is komen te vervallen. Zij beginnen nu met een korting van 48% op de basispremie. Tweede gezinsauto’s mogen nu een cataloguswaarde hebben van e 30.000 om in aanmerking te komen voor dezelfde premiekorting als de eerste gezinsauto. Daarbij geldt wel dat de tweede auto maximaal in trede 14 wordt ingeschaald.
Aan de voorwaarden is daarnaast een ‘no blame, no claim’-regeling toegevoegd. Die regeling voorkomt terugval op de bonus/malus-ladder als de automobilist buiten zijn schuld een aanrijding krijgt met een voetganger of fietser, maar toch wettelijk aansprakelijk is.
Net als inmiddels een groot aantal verzekeraars heeft Reaal de premieberekening aangepast door meer factoren in de premiestellng te betrekken. Het eigen risico is verhoogd van e 136 naar e 150.
Totaalplan
Volgende maand wordt het Woonpakket vernieuwd en in november volgt de introductie van het Totaalplan, dat is ontwikkeld omdat pakketvormen volgens Reaal steeds belangrijker worden. “De markt gaat zich concentreren en oversluiten wordt steeds lastiger.” Het totaalpakket is een zogeheten pakketschil die om de bestaande woon-, verkeers- en recreatiepakketten komt te hangen. Elke verzekering binnen het pakket levert 1% premiekorting op. Daarnaast kent het totaalpakket geen toeslag voor termijnbetaling en geen poliskosten. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel