nieuws

‘Reaal vertelt halve waarheid over beloning adviseurs’

Archief

Met belangstelling heb ik uw artikel over de spaarverzekering van Reaal met milieuverbeterende belegging in het Assurantie Magazine van 24 februari jl. gelezen.

Omdat ik 5 jaar in de buitendienst van eerst De Centrale en later Reaal heb gewerkt, is er nog steeds een positieve interesse in het wel en wee van deze maatschappij.
Het feit dat Reaal een mogelijkheid biedt aan zijn relaties om te beleggen in aandelen van bedrijven die aktief bijdragen aan de verbetering van het leefmilieu verdient alom navolging. Een schoon milieu is immers in het belang van ons allen. Wat mij echter tegen de borst stuit is de beschrijving in de brochure. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat Reaal betrouwbare adviseurs in dienst heeft. Dit is een feit dat niet vermeld hoeft te worden. De relatie verwacht niet anders dan geadviseerd te worden door een betrouwbare funktionaris. Of bedoelt Reaal dat er maatschappijen zijn die onbetrouwbare adviseurs op pad sturen?
Ook inkorrekt is de vermelding in de brochure dat Reaal-adviseurs een vast salaris hebben en dus geen enkel persoonlijk belang hebben bij het adviseren van de Spaarbewust Polis. De realiteit ligt wat genuanceerder. Weliswaar hebben de Reaal-adviseurs een inkomen dat voor een gedeelte uit een vast salaris bestaat. Het persoonlijk belang van de adviseurs is er echter wel degelijk. Naast het vaste inkomen bestaat er bij goed funktioneren de mogelijkheid tot het verdienen van een niet onaanzienlijke bonus. Ook het klimmen in de betreffende salarisschaal is afhankelijk van de prestaties van de adviseur. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de adviseur aan het begin van het jaar een verkoopplan maakt met daarin vermeld zijn te verwachten produktie. Het zal duidelijk zijn dat deze “targets” niet vrijblijvend zijn. Het niet realiseren van deze targets geeft minimaal recht op een gesprek met de direkt leidinggevende en kan zelfs, bij herhaaldelijk produceren van een laag kapitaal, aanleiding zijn voor ontslag. Dat deze zaken voor een adviseur van groot persoonlijk belang zijn, moge duidelijk zijn.
Wat Reaal in zijn brochure vermeldt, is dan ook een slechte verkooptechniek. Natuurlijk, het geven van een vast salaris kan op juiste grondslagen berusten. Ook het publiek inzage geven in de beloningsstructuur van zijn adviseur, is aanvaardbaar. Als men als maatschappij besluit om openheid van zaken te geven met betrekking tot de beloning, dient men echter ook volledig te zijn. Duidelijk is dat Reaal inzake de beloning niet volledig is geweest en slechts de halve waarheid heeft verteld.
Iedere maatschappij verwacht van zijn relatie eerlijkheid. Wordt deze eerlijkheid niet betracht, dan bestaat de wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Eerlijkheid en volledigheid mag men ook van de maatschappij verwachten. Dit is de enige manier om de branche een respectabel aanzien te geven.
A.E.F. Bogers, Leusden

Reageer op dit artikel