nieuws

Reaal stalt verzuimcontracten in twee aparte bedrijven

Archief

Reaal gaat de ziekteverzuimcontracten onderbrengen in twee bedrijven: Reaal Assurantiediensten en Reaal Verzuimverzekeringen.

Het schadebedrijf van Reaal heeft in verzuimverzekeringen een jaaromzet van ongeveer / 80 mln. Hiervan is ongeveer / 15 miljoen bij Reaal gesloten. Voor het overige zijn de verzuimcontracten gesloten door de intermediairbedrijven van Cadans/Stigas en GAK/AAG, die deze onder eigen label brengen.
De portefeuille van Cadans gaat nu naar Reaal Assurantiediensten en de portefeuille van GAK gaat naar Reaal Verzuimverzekeringen (beide gevestigd in Utrecht). De contracten die Reaal zelf heeft gesloten worden over de twee bedrijven verdeeld. De verdeling vindt plaats naar gelang de betreffende bedrijfsssectoren.
Vooruitkijken
Volgens Reaal-woordvoerder Karl Braun zijn voor de overdracht twee samenhangende redenen. Ten eerste heeft Reaal, net als andere verzekeraars, fikse verliezen geleden op de verzuimcontracten. In het totaal (de verzuimpolissen werden drie jaar geleden ingevoerd) heeft Reaal een verlies geleden van zo’n f 30 mln. Dankzij premieverhogingen en andere maatregelen verwacht Reaal dit jaar een ‘break even’. Ten tweede wil Reaal strategisch samenwerken met een verzekeraar die zich bezighoudt met werkgeversverzekeringen, waaronder verzuim-, ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
“Met het oog op dit alles voorzag Reaal zo’n half jaar geleden – want zo lang duurt het eer de benodigde toestemming van de Verzekeringskamer is verkregen – dat het in de toekomst wel eens wenselijk zou zijn de huidige verzuimverzekering in separate bedrijven onder te brengen. Dit, met het oog op eventuele overdrachten aan de labelhouder. Nee, er is geen sprake van dat dit binnenkort daadwerkelijk gebeurt. Ook hebben wij inmiddels nog geen samenwerkingspartner gevonden.”
Voor de overdracht, die met terugwerkende kracht zal plaatsvinden per 1 januari van dit jaar, heeft de Verzekeringskamer op 31 mei toestemming gegeven.

Reageer op dit artikel