nieuws

Reaal opent deur voor HIV-patiënt

Archief

Reaal heeft het voor HIV-patiënten mogelijk gemaakt om een overlijdensrisicoverzekering te sluiten, zowel los als onderdeel van een polis voor vermogensopbouw.

Reaal laat de uiteindelijke acceptatie afhangen van het oordeel van de medisch adviseur van levensherverzekeraar De Hoop. Met het aanpassen van de acceptatiecriteria zegt Reaal te reageren op het advies van het Verbond van Verzekeraars om mensen met HIV onder voorwaarden toegang te bieden tot overlijdensrisicopolissen.
Een enquête van datzelfde Verbond leerde vorig jaar dat op jaarbasis circa 65 HIV-patiënten een levenpolis aanvragen. Daarvan stuit ongeveer de helft op een afwijzing.

Reageer op dit artikel