nieuws

Reaal op stap met aov-truck

Archief

SNS-dochter Reaal gaat met een aov-vrachtwagen zijn assortiment nieuwe en vernieuwde inkomens-, verzuim- en WIA-verzekeringen onder de aandacht van het intermediair brengen.

In de uitklapbare vrachtwagen krijgt het intermediair tekst en uitleg over nieuwe, vernieuwde en al bestaande producten. Het complete assortiment van Reaal telt vier individuele inkomensverzekeringen: de Reaal Woonlastenverzekering, het nieuwe product Reaal Inkomensverzekering Opstap, de Reaal Inkomensverzekering Privé en de vernieuwde Reaal Inkomensverzekering Zakelijk.
Op collectief gebied zijn er vijf verzekeringen, waarvan de Reaal WIA Eigen Risico Verzekering nieuw is sinds september. De drie verzuimverzekeringen in het pakket zijn het laatste kwartaal van vorig jaar al geïntroduceerd.
Inkomensverzekering Opstap
De Inkomensverzekering Opstap richt zich op startende ondernemers, directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s)en werknemers en kent drie dekkingen. Het kortetermijnrisico is een dekking voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. Voor ondernemers en DGA’s bedraagt de wachttijd dertig dagen en is het kortetermijnrisico uitsluitend in combinatie met het langetermijnrisico te sluiten. Werknemers kunnen niet kiezen voor deze dekking.
Het langetermijnrisico is ook een dekking als gevolg van een ongeval, maar met een minimale wachttijd van een jaar. De dekking loopt in principe door tot de gekozen eindleeftijd van 60 of 65 jaar. Voor ondernemers en DGA’s geldt dat deze dekking alleen in combinatie met het kortetermijnrisico is te sluiten en een wachttijd heeft van één jaar. Voor werknemers volgt het langetermijnrisico op de periode van loondoorbetaling en bedraagt de wachttijd naar keuze één, twee, drie, vier of vijf jaar.
Het tijdelijke langetermijnrisico is een dekking bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en/of ziekte, met een minimale wachttijd van één jaar. De uitkeringsduur bepaalt de verzekerde zelf en bedraagt maximaal negen jaar. Ook de wachttijd is zelf te bepalen en is naar keuze één, twee, drie, vier of vijf jaar.
Het maximaal te verzekeren jaarbedrag is _ 48.000 en het minimaal te verzekeren jaarbedrag is _ 3.000.
Voor de inschaling van de ondernemers, DGA’s en werknemers hanteert Reaal beroepsklassen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid, door Reaal vast te stellen op basis van het criterium ‘passende arbeid’ of ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. De uitkeringsdrempel voor alle drie de dekkingen is 35%. Bij een ao-percentage van 35-65 geldt een uitkering van 50%, bij een ao-percentage van 65-80 wordt 75% uitgekeerd en bij een percentage van 80-1oo wordt 100% uitgekeerd.
Verder geldt er een premiekorting voor niet-rokers en kan de verzekering worden uitgebreid met twee dekkingen: een kapitaaluitkering van maximaal _ 100.000 bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval en een kapitaaluitkering van maximaal _ 50.000 bij overlijden als gevolg van een ongeval.
De provisie bedraagt doorlopend 20% van de jaarpremie. Als alternatief kan de tussenpersoon kiezen voor een gedeelte afsluitprovisie gecombineerd met 10% doorlopende provisie. De provisie wordt dan 10% doorlopend en 2% van de jaarpremie maal de verzekeringsduur (maximale duur is 35 jaar). Als gekozen wordt voor een lager provisiepercentage dan wordt deze lagere provisie omgezet in een premiekorting voor de verzekerde.
Inkomensverzekering Zakelijk
De Inkomensverzekering Zakelijk is niet helemaal nieuw in het assortiment van Reaal, maar is een samenvoeging van Reaal VIP voor ondernemers en het AO-variantplan van voorheen Nieuwe Hollandse Lloyd. Toegevoegd bij dit product is de niet-rokerskorting, twee verzekerden op één polis en het tijdelijke langetermijnrisico.
De verzekerde bedragen zijn _ 90.000 bij een gelijkblijvend verzekerd bedrag en _ 70.000 bij een stijgende uitkering of klimmend verzekerd bedrag. Er geldt een maximaal te verzekeren bedrag van 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar. Het minimaal te verzekeren bedrag is _ 2.000. Reaal hanteert ook hier vier beroepsklassen.
De provisie bedraagt 20% van de jaarpremie en ook hier kan gekozen worden voor een variant met afsluitprovisie gecombineerd met 10% doorlopende provisie.
WIA Eigen Risico
Sinds september is de WIA Eigen Risico Verzekering op de markt. Met deze verzekering verzekert de werkgever zich voor de drie uitkeringsvormen die er bestaan binnen de WGA-regeling: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Bij de WIA Eigen Risico Verzekering krijgt de werkgever ook gratis de WIA Blijf-aan-het-werkmodule aangeboden.
Als de Eigen Risico Verzekering wordt gesloten in combinatie met een verzuimverzekering wordt 10% korting gegeven op de premie van de WIA-verzekering. Voor de verzuimverzekeringen fungeert De Goudse Schadeverzekeringen als risicodrager.
intermediair geïnformeerd wordt over alle producten.

Reageer op dit artikel