nieuws

Reaal nadrukkelijk op acquisitiepad

Archief

Hoewel er in het kader van het reorganisatieproces eigenlijk zuinig aan moet worden gedaan, rinkelt Reaal ongeremd met de geldbuidel. Ze wil in het verlengde van de verwerving van Helvetia Nederland nog meer maatschappijen en/of portefeuilles overnemen danwel samenwerkingsverbanden smeden.

Dit komt nadrukkelijk naar voren in het jaarverslag 1994 van de Reaal Groep. Daar staat het wat plechtiger geformuleerd:
,,Het jaar 1995 zal voor de Reaal Groep een enigszins dualistisch karakter kennen. Hoewel verdere efficiency-maatregelen en kostenreductie noodzakelijk blijven, zal de nadruk geleidelijk komen te liggen op schaalvergroting. Dit wil Reaal bereiken door zowel sterkere autonome groei van de omzet als door gerichte overnames en samenwerkingsverbanden.” Recentelijk is Reaal rondgekomen met Helvetia Nederland. Dit ter versterking van haar marktgroep Reaal Intermediair, die zich richt op samenwerking met onafhankelijke tussenpersonen. ,,Ook ten behoeve van andere marktsegmenten zal Reaal actief blijven zoeken naar verdere mogelijkheden.” De omzet van de verzekeringsbedrijven van de Reaal Groep passeerde vorig jaar de mijlpaal van / 1 miljard. Het levenbedrijf boekte een omzet van / 818,6 mln, een groei van 2% in vergelijking met 1993. Het totale premie-inkomen uit levenposten beliep / 447 (431) mln. De omzetgroei in het levenbedrijf was bevredigend, zeker gezien de gematigde loonontwikkelingen in het bedrijfsleven en de hierbij behorende back-serviceveplichtingen. De toename betrof met name het unit-linkedprodukt Multi-Facet-Plan voor de particuliere markt en het Reaal Inkomensgarantieplan voor de bedrijfsmatige sector.
Zorg-concept
Gezien het terugtreden van de overheid in collectieve verzekeringen (marktwerking en grote individuele verantwoordelijkheid) is Reaal actief met het ontwikkelen en realiseren van het ‘zorg-concept’.
,,Dit betreft een samenhangend en geïntegreerd pakket van diensten op het gehele terrein van werknemersverzekeringen en arbeidsomstandigheden welke als een overzichtelijk en voordelig geheel aan de werkgever wordt aangeboden, doch voor (groepen van) individuele werknemers specifiek kan worden ingevuld. In dit kader heeft Reaal in 1994 een belang van 33% verworven in de Arbodienst Groep Holland. Samenwerking met een ziektekostenverzekeraar ter verdere vormgeving van dit concept wordt nagestreefd.”
Schadeverzekering
,,Gezien de aanhoudende toename van de schadelasten in met name de branche motorrijtuigen, is de omzettoename in het schadebedrijf getemperd”, aldus het jaarverslag.
Dat de groei desondanks 23,7% bedroeg (van / 156,4 mln naar / 193,4 mln), kwam vooral door specifieke segmenten, te weten brandverzekeringen in de non-profitsector, FNV-Ledenverzekeringen, het Reaal Totaal-Plan, en de wao-gatverzekeringen. Ondanks een verbetering ten opzichte van 1993 bleef het resultaat van het schadebedrijf ook in 1994 negatief. ,,Grote inspanningen op het gebied van preventie, schadelastbeheersing en efficiency van de bedrijfsprocessen hebben met name in de motorrijtuigenbranche nog niet voldoende vrucht afgeworpen.” Reaal Groep 1994 1993 —————————- (in / mln) omzet 1.182,6 1.156,0 netto winst 43,5 27,0 premies leven 446,6 430,6 w.v. periodiek 278,0 268,5 koopsommen 168,6 162,1 premies schade 193,4 156,4 w.v. brand 59,6 55,8 ong. en ziekte 47,3 23,8 motorrijtuigen 61,5 53,2 overige branches 24,9 23,5 tot. techn. result. -14,7 -19,6 w.v. brand -2,5 -1,3 ong. en ziekte 1,3 0,4 motorrijtuigen -16,4 -17,5 overige branches 2,9 -0,8

Reageer op dit artikel