nieuws

Reaal maakt fikse groei door in leven

Archief

Reaal, huisverzekeraar van SNS Reaal, heeft vorig jaar een fikse groei doorgemaakt in de levenmarkt. Ook de winst steeg fors. Met het schadebedrijf ging het een stuk minder, zowel in omzet als in resultaat.

De omzet van Reaal (inclusief Hooge Huys en NOG) groeide vorig jaar naar f 3.614 (3.157) mln. Het brutopremie-inkomen nam toe naar f 2.468 (2.196) mln. De nettowinst steeg met 12% naar f 92 (82) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf groeide met 18% naar een brutopremie van f 1.834 (1.556) mln, waarvan f 238 (192) mln voor rekening van het collectieve bedrijf. Het bedrag aan koopsommen steeg fors naar f 689 (520) mln.
In het kader van all-finance-dienstverlening wordt het intermediair voorzien van bancaire diensten onder het nieuwe label Hooge Huys Financiële Diensten.
Schadebedrijf
De brutopremie van het schadebedrijf daalde licht tot f 634 (640) mln. Dit wordt volgens Reaal vooral veroorzaakt door de overdracht van de portefeuille invaliditeitsverzekeringen van Proteq aan het ABP. Het technisch resultaat liep terug tot f 16 (20) mln.
Volgens Reaal is er in enkele branches sprake van een vrijwel verzadigde markt. “Zowel voor particuliere als voor zakelijke schadeverzekeringen is de concurrentie scherp.”
Groepscijfers
De omzet van SNS Reaal Groep groeide vorig jaar met ruim 13% naar f 5.818 (5.139) mln. De brutowinst nam toe met bijna 19% tot f 348 (293) mln, waarvan f 196 (160) mln voor het bankbedrijf en f 136 (119) mln voor het verzekeringsbedrijf. De nettowinst kwam uit op f 257 (213) mln, een toename van bijna 21%. Reaal 1997 1996 Omzet 3.614 3.157 brutopremie 2.468 2.196 nettowinst 92 82 premie leven 1.831 1.552 w.v. periodiek 1.147 1.035 koopsommen 689 520 brutowinst 148 122 premie schade 634 640 w.v. brand 169 165 ziekte/ongevallen 173 191 motorrijtuigen 240 237 transport 4 4 overige varia 52 47 technisch resultaat 16 20 w.v. brand 9 8 ziekte/ongevallen 9 12 motorrijtuigen -1 -3 transport -2 -2 overige varia 1 5

Reageer op dit artikel