nieuws

Reaal en Zwitserleven verzekeren levensloop

Archief

Deelnemers aan de levenslooprekening van Reaal kunnen jaarlijks een bonus over hun opgebouwde tegoed krijgen. De bonus financiert Reaal uit vrijvallende tegoeden (50% of 100%) bij vooroverlijden van de deelnemer; de bonus is hoger bij de optie 100%-vrijval. Deelnemers die sparen krijgen (afhankelijk van het deelnemersaantal) 0,15% tot 0,25% meer rente als het product collectief wordt afgenomen. Verder kan in negentien fondsen worden belegd. Tussenpersonen krijgen over spaargelden jaarlijks 0,15% provisie; gelden in beleggingsfondsen leveren een jaarlijkse beloning van 0,24% op.

Ook het Zwitserleven LevensloopPensioen is een verzekering, waarbij Zwitserleven de zogeheten ‘negatieve risicopremies’ aan de levenstegoeden toevoegt en bij overlijden 90% uitkeert. De werknemer kan met zijn inleg kiezen voor sparen (3,7% rente) en/of beleggen (Swiss Life Fund). “De kostenstructuur is laag”, zegt Zwitserleven. Bij opname van het geld vóór de 60-jarige leeftijd wordt 1% in rekening gebracht; daarna gelden geen opnamekosten.

Reageer op dit artikel