nieuws

Reaal boekt forse stijging premie-inkomen schadebedrijf

Archief

Reaal Verzekeringen heeft in 1994 een bruto premie-inkomen behaald van f 637,3 (584,5) mln, een toename van 9%. Het resultaat na belastingen daalde naar f 31,3 (35,0) mln.

Het grootste deel van het premie-inkomen incasseerde Reaal (incl. Proteq en FNV Ledenverzekeringen) uit levensverzekeringen.
De leven-inkomsten stegen naar f 446,6 (430,6) mln, waarvan aan koopsommen f 168,6 (162,1) mln, en aan periodieke premies f 278,0 (268,5) mln. De omzet in ‘collectiviteiten’ daalde tot f 160,5 (177,4) mln, ten gunste van individuele verzekeringen: f 286,1 (253,2) mln. Het bedrijfsresultaat beliep f 72,1 (88,6) mln en de winst na belastingen f 40,7 (46,9) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van Reaal boekte vorig jaar een bruto premie-inkomen van f 190,7 (153,9) mln, een stijging van bijna 24%.
Per branche luiden de premie-inkomsten: -ziekte en ongevallen f 44,7 (21,3) mln -motorrijtuigen f 61,5 (53,2) mln -brand f 59,6 (55,8) mln -overige varia f 24,9 (23,6) mln
Het totaal van brancheresultaten onderging een verbetering, maar bleef negatief: f -14,8 (-19,6) mln. Per branche luiden de resultaten: -ziekte en ongevallen f 1,3 (0,4) mln -motorrijtuigen f -16,5 (-17,9) mln -brand f -2,5 (-1,3) mln -overige varia f 2,9 (-0,8) mln
De winst na belastingen verbeterde naar f -9,4 (-11,9) mln.

Reageer op dit artikel