nieuws

Reaal biedt werkgevers service- modules voor ontslagsituaties

Archief

Reaal biedt werkgevers binnenkort een reeks servicemodules die kunnen worden gekoppeld aan het al bestaande Reaal Inkomengarantieplan (RIG), een financiële voorziening voor werknemers die ontslagen zullen worden.

In het kader van de nieuwe dienstverlening is de marktgroep Reaal Bedrijven Arbeidsvoorwaarden (RBA) samenwerkingsverbanden aangegaan met een aantal instellingen en organisaties. Met het oog op verzorging van outplacement voor en scholing van medewerkers die ontslagen worden, kunnen de werkgevers via RBA (en daardoor met korting) een beroep doen op: Start, outplacement; SWA (Scholing, Werk en Advies), loopbaaninterventie en Walgemoed, accountants- en bedrijfsadviseurs.
W.A. van Gelder, unit-hoofd bij RBA, licht toe: “Het gaat erom de werknemer voor te bereiden op een andere werkkring, waarbij afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring voor de meest passende dienst kan worden gekozen. Wij worden er niet beter van, de man of vrouw in kwestie wordt er beter van.” Verder werkt RBA samen met De Essenburgh, verzorger van Pensioen in Zicht-cursussen, en zijn er afspraken gemaakt met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).
Reaal zegt de enige verzekeraar te zijn die een dergelijk breed samenwerkingsverband heeft. Met de betreffende organisaties is afgesproken dat op exclusiviteitsbasis gewerkt wordt.
Financiële analyse
Het product Reaal Inkomengarantieplan kan worden aangewend wanneer iemand door zijn werkgever wordt ontslagen of vervroegd moet uittreden en hem daarbij een som geld toekomt in de vorm van een financiële schadeloosstelling. Door RBA wordt een financiële analyse gemaakt, gevolgd door een voorstel waarbij rekening wordt gehouden met het Sociaal Plan en de privé-situatie.
Het aan de werknemer toekomende bedrag kan worden ondergebracht bij Reaal Bedrijven, die het vervolgens omzet in een maandelijkse uitkering. Een andere mogelijkheid is om het bedrag over een aantal jaren in één keer of periodiek tot uitkering te laten komen. Van Gelder: “Wij zijn al jaren een belangrijke verzekeraar bij de begeleiding van dergelijke schadeloosstellingen. Zo is er in 1995 voor ruim f 160 mln aan RIG’s bij Reaal Bedrijven ondergebracht”.
Eén loket
Van Gelder wijst erop, dat de uitbreiding van het RIG met de servicemodules duidelijk past in de één-loketgedachte. “Wij helpen hiermee de werkgevers bij het invullen van de zorg voor hun werknemers.”

Reageer op dit artikel