nieuws

Reaal biedt beschikbare premieregeling

Archief

Als aanvulling op het Keuze Pensioen biedt Reaal sinds kort het Beschikbaar Premiepensioen.

De werknemer kan naar eigen inzicht zijn pensioenvoorziening inrichten. Daartoe stelt de werkgever een premie ter beschikking. Die premie is of een vast percentage van de pensioengrondslag per jaar, of een gestaffeld percentage op basis van leeftijd.
Pensioenopbouw kan vanaf 18-, 20- of 25-jarige leeftijd van de werknemer. De premies worden – na aftrek van risicopremies voor nabestaandenpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid – voor risico van de polishouder belegd en komen bij leven tussen het 60ste en 65ste levensjaar tot uitkering.

Reageer op dit artikel