nieuws

Reaal-adviseur springt bij voor bedrijfspaarders SNS

Archief

Vrijkomende spaarloongelden zijn onlangs voor Reaal-adviseurs aanleiding geweest om klanten van de SNS Bank te gaan adviseren.

Reaal en SNS zijn twee zusterbedrijven, maar benadering van elkaars klanten was tot voor kort toch taboe. “Iedere werkmaatschappij is verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat en dus laat men niet graag klanten en bijkomende omzetresultaten naar een andere werkmaatschappij lopen”, zo verklaart Marco Nettersheim, directeur SNS Bank Heerlen, die houding in personeelsblad de Reaalist.
Volgens hem moest er iets gebeuren om geen spaargelden uit het concern te laten wegvloeien. “SNS Bank heeft te weinig adviseurs om alle klanten te wijzen op de beleggingsmogelijkheden van vrijgekomen spaarloongelden. Reaal Particulier heeft juist veel adviseurs, maar zij hebben weer moeite met het maken van voldoende commercieel goede afspraken.”
In de provincie Limburg benaderde SNS 1.600 klanten bij wie in januari tussen de f 500 en f 1.500 aan spaarloon was vrijgekomen. Bijna 25% van die mensen wilden graag door een Reaal-medewerker geadviseerd worden. Het leverde f 300.000 aan koopsomstortingen op, f 30.000 aan beleggingen in SNS-producten en f 120.000 aan periodieke jaarpremies voor levensverzekeringen (met name Multi Facet Plan). “Gerekend over hele looptijden houden we, inclusief provisies, f 2,5 mln binnen het concern”, aldus Reaal.

Reageer op dit artikel