nieuws

Rapportage onderzoek toezicht Verzekeringskamer vertraagd

Archief

De Tijdelijke Commissie Toezicht Verzekeringskamer zal haar rapport niet eind juni kunnen aanbieden maar naar verwachting midden september, aldus een stafmedewerker van de commissie.

“Oorzaak van deze vertraging is dat het onderzoek meer werk betekent dan wij voorzagen en verwachtten en dat wij niet willen tornen aan de kwaliteit van het onderzoek”, zegt hij.
De onderzoekscommissie heeft volgens hem geen concessies gedaan in haar eisen bij het onderzoek en heeft over de medewerking van de Verzekeringskamer niet te klagen.
Werkwijze
De Verzekeringskamer verleent op grond van haar geheimhoudingsverplichtingen geen inzage in haar dossiers van Vie d’Or en eventueel andere maatschappijen. De werkwijze van de commissie houdt nu in dat de commissie de administratie van Vie d’Or inziet en naar aanleiding van bevindingen daarin nadere vragen kan stellen aan de Verzekeringskamer. Op die vragen geeft de Verzekeringskamer naar behoren antwoord, zegt de stafmedewerker.
Conclusies zijn nog niet getrokken. Die zullen in het rapport worden medegedeeld evenals de samenstelling van het onderzoeksteam dat de commissie in het onderzoek assisteert.

Reageer op dit artikel