nieuws

Rapport van NIA over mogelijke aanpak arbo-audits

Archief

Het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de wensen die er in het bedrijfsleven bestaan met betrekking tot toetsing van de kwaliteit van de arbozorg.

Uit het onderzoek, 24 telefonische interviews met deskundigen in de markt, kwam naar voren dat er (vier) verschillende interpretaties en scenario’s bestaan. “Die lopen uiteen van een onafhankelijke toetsing voor een keurmerk tot een instrument voor premiedifferentiatie van het ziekterisico”.
Ten aanzien van de laatste wordt opgemerkt, dat in dit scenario de arbodiensten een centrale rol kunnen spelen. “Zij zouden in deze visie een soort vooruitgeschoven post van de ziektekostenverzekeraars worden”, aldus het NIA. Het rapport ‘Verkenning scenario’s arbo-audits’ kan bij het NIA worden gekocht voor f 35 (excl. btw en verzendkosten). Telefoon: 020-549.84.04, fax: 020-644.31.02.

Reageer op dit artikel