nieuws

Rapport ‘Ongevallen bij ouderen’

Archief

Als gevolg van een ongeval in en om het huis overlijden jaarlijks 1.740 Nederlanders van 55 jaar en ouder. Voorts belanden er 30.000 in het ziekenhuis en krijgen ehbo-afdelingen met 86.000 oudere slachtoffers van privé-ongevallen te maken.

Genoemde cijfers zijn afkomstig van de Stichting Consument en Veiligheid (SCV), die deze maand het rapport Ongevallen bij ouderen heeft uitgebracht. De cijfers en achtergronden uit dit rapport zijn gebaseerd op een analyse van de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS, de Landelijke Medische Registratie en het Privé Ongevallen Registratiesysteem van de SCV zelf.
Het rapport is het tweede deel van een serie epidemiologishce rapportages op het gebied van veiligheid in de privésfeer. Het eerste deel ging over ongevallen bij kinderen. Het rapport ‘Ongevallen bij ouderen’ is te bestellen door overmaking van f 35 op giro 38.88.33 onder vermelding van: r156.

Reageer op dit artikel