nieuws

Rapport brengt onveiligheid van motorrijden in kaart

Archief

Veel weggebruikers vinden motoren ongeleide projectielen. Ongetwijfeld een overtrokken visie, maar het neemt niet weg dat motorrijders een vijftien maal zo grote kans op ernstig letsel hebben als automobilisten. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ging na of er mogelijkheden zijn het motorrijden veiliger te maken. Daartoe onderzocht ze ruim 900 ongelukken waarbij motorrijders waren betrokken.

Jaarlijks vallen onder motorrijders ongeveer 100 doden en 900 zwaargewonden. Bovendien zijn er 200 slachtoffers onder de overige verkeersdeelnemers te betreuren als gevolg van ongevallen waarbij een motor betrokken is. Vooral voetgangers en fietsers zijn bij ongelukken met een motor relatief vaak het slachtoffer.
De kans bij motorrijders op ernstig letsel is maar liefst vijftien maal zo groot als bij automobilisten. Daarmee is de motorrijder – op de bromfietser na – de kwetsbaarste verkeersdeelnemer. De kans op ernstig letsel neemt toe naarmate de motorrijder jonger is. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 30. Dit hangt zowel samen met het gebrek aan rijervaring als met het rijgedrag: jonge motorrijders rijden vaak sneller dan hun oudere collega’s.
Motorrijervaring is minder snel op te bouwen dan autorijervaring, omdat motorrijden steeds vaker een recreatief en seizoensgebonden activiteit is.

Reageer op dit artikel