nieuws

Raoul van Dort somber over letselschadeklimaat

Archief

Letselschade-advocaat Raoul van Dort is somber gestemd over de naaste toekomst in de letselschaderegeling.

In een gastcolumn in het jongste PIV-bulletin, een uitgave van het Personenschade Instituut van Verzekeraars, schrijft Van Dort de klimaatverslechtering toe aan het snoeien van de overheid in de sociale voorzieningen. “Het deel van de schade dat tot voor kort werd gecompenseerd uit de ‘sociale pot’, zal moeten worden gecompenseerd door de aansprakelijke partij, veelal de verzekeraar. Die ziet de schadelast daardoor (enorm) toenemen en zal zich kritischer gaan opstellen. De schadediscussie zal moeizamer gaan verlopen en langer duren.”
Als naschrift heeft Van Dort aan de column toegevoegd: “Kan de redactie een afschrift van deze bijdrage naar de minister van Justitie sturen, voordat hij weer zo’n opportunistische brief aan de Tweede Kamer stuurt over claimcultuur en Amerikaanse toestanden? Immers, wat je zelf veroorzaakt, moet je een ander niet verwijten!”
Van Dort is overigens de eerste gastcolumnist in het PIV-bulletin. In het ‘Ten geleide’ zegt PIV-directeur Theo Kremer: “Een van de doelstellingen van het PIV is het bevorderen van de dialoog tussen de verschillende marktpartijen op het gebied van personenschaderegeling. Daarom is besloten middels een column mensen uit de letselschadewereld de gelegenheid te geven op persoonlijke titel – en buiten de redactionele verantwoordelijkheid van het PIV – hun zegje te doen”.
Raoul van Dort: …moeizamer…

Reageer op dit artikel