nieuws

Rampenfonds voor het intermediair?

Archief

Sinds jaar en dag bewijst het intermediair zijn waarde door de consument te voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. Het zal dan ook niemand verbazen als de informatie over een solidariteitsbijdrage door verzekerden aan het Rampenfonds, nader wordt toegelicht door de tussenpersoon.

Het Verbond van Verzekeraars buigt zich momenteel over het vraagstuk van de incasso voor deze extra heffing. Navraag leerde dat er hierbij voor de tussenpersoon geen enkele beloning in het verschiet zou liggen; nee, zelfs geen incassoprovisie.
Een arbeider is zijn loon waard en de praktijk leert, dat naast de administratie- en portikosten, er nogal wat begeleiding en uitleg nodig zal zijn richting de consument en niet in de laatste plaats in tijden van hoge waterstand. In dit verband moeten we ook zeker denken aan de uitleg aan verzekerden met een potentieel zout-waterrisico in de kustgebieden.
Ik heb me er indertijd al over verbaasd dat er geen beloning werd geregeld voor de incasso, voorlichting en schaderegeling over de heffingen uit hoofde van de nominale AWBZ-premie en de wettelijke bijdragen, terwijl er duidelijk kosten worden gemaakt en de tussenpersoon het incasso-risico loopt.
Regel dergelijke heffingen net zoals die nu geregeld zijn voor het Waarborgfonds Motorrijtuigen, waar er gewoon een vaste bijdrage per verzekerd motorrijtuig wordt afgedragen. Verzekeraars houden bij de netto premieberekeningen rekening met deze bijdragen, waardoor ook daarover provisiebetaling plaatsvindt.
Juist nu de regeling voor het creëren van een rampenfonds nog in wording is, ligt er mijns inziens een taak voor organisaties als NVA en NBvA om deze problematiek in een breder verband ter discussie te stellen, zodat het rampenfonds niet de zoveelste luis in de pels van het intermediair wordt. E. den Daas, Randewijk Assurantiën

Reageer op dit artikel