nieuws

Rampenfonds via verplichte opslag op de brandpremie

Archief

Nog dit jaar komt er een risicofonds voor schade door aardbeving en zoetwateroverstroming. De financiering heeft plaats via een opslag op de premie van f 15 tot f 20 per inboedel- of opstalpolis.

Het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van financiën hebben daarover een akkoord bereikt. Deze week is het voorstel besproken in de ministerraad. Nog vóór de zomer zal het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State worden doorgezonden.
De ‘rampenverzekering’ zoals het fonds wordt genoemd, zal een volume moeten krijgen van circa f 500 mln. Door een verplichte opslag van maximaal f 20 per jaar op de premie voor zowel inboedel- als opstalpolis, komt er jaarlijks f 150 tot f 200 mln binnen. Binnen drie jaar kan zo het gewenste volume worden bereikt.
De eerste f 100 mln per jaar komt voor rekening van verzekeraars.
Het Verbond van Verzekeraars bevestigde het akkoord met de overheid, maar wilde geen commentaar geven, zolang de plannen niet door de ministerraad zijn gesanctioneerd.

Reageer op dit artikel