nieuws

Rampen en Verzekeringen

Archief

Wanneer nationale rampen zich maar blijven voltrekken in Limburg en in het zicht van belangrijke verkiezingen is er, zolang het om geld gaat tenminste, weinig aan de hand. Na een beetje geharrewar wordt de meeste schade dan toch wel uit de algemene middelen vergoed, want geen politieke partij durft het immers aan om het sinds de secularisatie en de daarmee samenhangende ineenstorting van de KVP politiek nogal stuurloze Limburgse kiezersvolkje te bruskeren.

Als fervent voorvechter van blijkbaar Limburgse belangen werpt zich dezer dagen het Limburgse kamerlid Jos van Rey op. Met zware aanvallen op de politiek “in dit land” en het verzekeringsbedrijf eist hij aandacht voor het probleem van onverzekerde rampen en en passant ook voor zichzelf.
Het is voor de oplossing van dat probleem alleen jammer dat hij voortdurend op het verkeerde aambeeld hamert. Dat hij het Verbond van Verzekeraars op de korrel neemt, mijn zegen heeft hij, want die club kan publicitair gezien nog geen deuk in een pakje augustusboter duwen. De brave Jos verlieze daarbij echter de realiteit liever niet uit het oog. Het nuchtere deel van Nederland is van gebrul voor de media immers niet zo licht onder de indruk.
Bedenk liever, beste Jos, dat verzekeraars er altijd als de kippen bij zijn als ze een verzekeringsvorm kunnen bedenken waar ze wat aan kunnen verdienen, of op z’n minst een aardig omzetje mee kunnen behalen, maar direct in hun schulp kruipen als het om volstrekt onoverzichtelijke risico’s gaat. En daarmee hebben ze volkomen gelijk, want niemand is gebaat bij verzekeraars die op de fles gaan omdat zij onverantwoorde risico’s accepteren. Voorzichtige acceptatie is immers de spil waar het verzekeringsbedrijf om draait en nationale rampen zijn per definitie onverzekerbaar, kijk er de B-cursus maar op na Jos, al was het alleen maar omdat niemand buiten Limburg daarvoor vrijwillig premie zal gaan betalen.
Ik weet het Jos, we leven in een tijdsbestek, waarin de overheid op grote schaal taken afstoot naar de particuliere sector en als ik me niet vergis is jouw partij daar bij uitstek een voorvechtster van. Maar ik weet ook dat je het verzekeringsbedrijf niet moet dwingen risico’s te accepteren die het niet wil, en ook in poolverband niet kan verzekeren, want daar komt alleen maar ellende van.
Dus: rampendekking is een overheidstaak en zal dat ook blijven. De oplossing van het financieringsprobleem is daarbij zo simpel dat die kennelijk jarenlang over het hoofd gezien is. We hebben immers een Rampenfonds waar alleen maar geen geld in zit. Welnu, waarom zouden we verzekeraars niet verplichten op iedere brand- en aanverwante schadeverzekeringspremie een paar opcenten te berekenen en die, uiteraard zonder aftrek van kosten en provisie, te storten in dat Rampenfonds? Waarmee dan op termijn ook een nucleaire ramp bestreden zou kunnen worden en waaraan het vermogende echtpaar dat vijfhoog op zijn verzorgingsflatje van overstromende rivieren niets te vrezen denkt te hebben, dan automatisch een adequate bijdrage levert, zodat de financiële nood zonder gezeur van politici en zonder gebedel bij het Verbond van Verzekeraars geregeld kan worden.
Want tenslotte: kan iemand mij uitleggen waarom, voor den donder, het Verbond van Verzekeraars aanbiedt een bijdrage van 50 miljoen (en als Jos zijn zin krijgt nog veel meer) in een schade bij de verzekering waarvan diezelfde leden op geen enkele wijze betrokken zijn? En waarom juist verzekeraars een bijdrage zouden moeten leveren, en niet, bijvoorbeeld, apothekers of leden van de Tweede Kamer? Jos mag het weten. A. Gerritsen, Apeldoorn
De rubriek ‘Open Forum’ staat open voor eenieder die een visie heeft op een kwestie die voor de ontwikkeling van het verzekeringsbedrijf van belang kan zijn. De redactie behoudt zich evenwel het recht voor, een aangeboden bijdrage te weigeren.

Reageer op dit artikel