nieuws

Rampberichten over Nuts houden maar aan

Archief

Opnieuw is Nuts negatief in de publiciteit gekomen, en wel met twee kwesties tegelijk: het grote verlies bij het particuliere ziektekostenbedrijf en de ‘laatste waarschuwing’ die het Nuts-ziekenfonds heeft ontvangen.

Zoals bijna gebruikelijk sinds december vorig jaar, heeft een anonieme medewerker van het concern Nuts-Ohra financiële informatie naar buiten gebracht. Het poststempel zou een indicatie kunnen zijn waar de briefschrijver woont, maar het is aannemelijk dat dit een afleidingsmanoeuvre of een manier is om iemand de ‘zwarte piet’ te geven.
Het interne stuk liegt er niet om: de Nuts-bedrijven zouden over het afgelopen jaar gezamenlijk een verlies van bijna f 120 mln hebben geleden, waarvan f 88 mln op het conto van Nuts Ziektekosten. Door een mogelijke vrijval van actuariële voorzieningen (ter grootte van f 40 mln, maar nog ter beoordeling van de externe accountant), hoopt Nuts het verlies boekhoudkundig te beperken tot f 79,1 mln. Bij Nuts is het niet alleen het ziektekostenbedrijf dat slecht draait. Voor Nuts Schade (voortzetting van de overgenomen particulieren-portefeuille van General Accident) was een negatief resultaat van f 1,4 mln voorzien, maar het zal uitdraaien op een verlies van f 14 mln.
Ultimatum
Het ziekenfonds van Nuts geeft over 1998 een negatief resultaat van f 14,5 mln te zien, waar een positief saldo van f 9,1 mln als jaardoel was gesteld.
De Ziekenfondsraad maakt zich dermate zorgen over het management en het toezicht van Nuts Zorgverzekering, dat er uiterlijk 9 juni een plan van aanpak moet zijn ingeleverd om binnen de kortste keren een eind te maken aan de administratieve problemen. Is dat niet tot tevredenheid van de Ziekenfondsraad, dan wordt Nuts Zorgverzekering onder curatele gesteld. De betrokken commissie van de Ziekenfondsraad wil praten met de interim-manager van Nuts, ir. Eric van den Burg, om te kunnen wegen of deze de problemen aankan. Van den Burg krijgt overigens de steun Pieter Paul Backhuys, die is voorgedragen (o.m. bij de OR) als tweede interim-manager. Het zijn geen onbekenden voor elkaar. Beiden waren enkele jaren geleden als interim-manager betrokken bij de integratie van activiteiten van de fusiepartners Reaal en Hooge Huys.
Nuts-Ohra
Bij Ohra heeft het particuliere ziektenkostenbedrijf vorig jaar f 13,7 mln verdiend, had het ziekenfonds een verlies van f 7,5 mln, het schadebedrijf speelde net aan niet quitte. Wel positief waren het pensioenbedrijf met f 12,2 mln en de bank met f 35,5 mln.
Per saldo zou Nuts-Ohra in 1998 in totaal een negatief resultaat van f 24,9 mln moeten noteren.

Reageer op dit artikel