nieuws

Ramp Enschede kost Royal bruto ¦ 65 mln

Archief

De vuurwerkramp van Enschede kost Royal Nederland Verzekeringsgroep naar verwachting bruto f 65 mln. Na herverzekering blijft netto een schadepost van f 13 mln over.

“Schades uitbetalen is voor een commercieel verzekeraar natuurlijk nooit leuk”, zegt directeur Frank Rosenmuller. “Maar dit soort calamiteiten bewijst wel het nut van verzekeringsmaatschappijen. Hier zijn wij voor.”
Rosenmuller prijst zich gelukkig dat Royal goede herverzekeringen heeft. “Bruto, dus voor herverzekering, bedraagt de schadelast voor Royal f 65 mln. Netto heeft de schade op het eerste gezicht evenwel nauwelijks invloed op ons resultaat.”
Belangrijkste schadepost in Enschede is voor Royal de brouwerij van Grolsch. “Allianz/Royal is één van de grootste industriële verzekeraars in ons land. Bij rampen van een dergelijke omvang zul je ons dus snel aantreffen.” Ook een plaatselijke woningbouwvereniging zorgde voor een flinke schadepost. Verder was Royal samen met Hannover de aansprakelijkheidsverzekeraar van vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks; met een maximale dekking van f 1,25 mln per verzekeraar.
Ondanks de Enschedese schade boekte Royal in het tweede kwartaal een nettowinst van f 32,1 mln, liefst 34% hoger dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar (f 23,9 mln). In het eerste kwartaal bedroeg de nettowinst al f 30,5 (37,3) mln. Het schaderesultaat was in het tweede kwartaal maar iets lager dan dat van de maanden april, mei en juni 1999: namelijk f 22,1 (23,6) mln. Rosenmuller verwacht geen nadere schade van de Enschedese ramp in de boeken te hoeven verwerken. “De ramingen zijn prudent. De uiteindelijke schade wordt eerder lager dan hoger.”
Administratie
Het brutopremie-inkomen uit schadeverzekeringen steeg in het tweede kwartaal met 8,7% tot f 320,9 mln. Redenen daarvoor zijn de premieverhoging voor de autoverzekeringen en groei in de zakelijke portefeuille.
Het premie-inkomen van het levenbedrijf is in het eerste halfjaar met 1,5% gestegen tot f 316,3 (311,6) mln. In het tweede kwartaal bedroeg de premiegroei 4,5% tot f 146,8 (140,5) mln. Royal Nederland is vooral trots op de groei in de periodieke premies. “Waar de markt circa 25% daalt, boeken wij ruim 10% groei”, aldus Rosenmuller. Volgens hem doet Royals specialiteit, de universal-lifepolis, het erg goed: “vooral bij de collectieve pensioenen op individuele basis”.
Een derde reden voor de aanhoudende productiegroei van Royal Nederland is volgens Rosenmuller de sterk verbeterde administratie. Royal worstelde daar al sinds 1997 mee. “Met een klein voorbehoud voor de collectieve spaarlooncontracten durf ik te stellen dat Royal die problemen nu achter de rug heeft. Geen enkele tussenpersoon klaagt hier nog over.”
Volgens Rosenmuller gaat Royal straks weer voordeel ondervinden aan het feit dat de maatschappij al lange tijd, sinds 1988, universal-lifeverzekeringen verkoopt. “Ik heb te doen met al die verzekeraars die nu pas met universal-life beginnen. De eerste polisopmaak is nog geen probleem, maar de mutaties wel. Zij zullen straks vergelijkbare problemen ondervinden, die wij de afgelopen drie jaar hebben gekend.”
De Grolsch-fabriek in Enschede bezorgde Royal in mei een aanzienlijke schadepost.

Reageer op dit artikel