nieuws

Radicale koerswijziging

Archief

‘Gelink verkoopt in stilte portefeuilledeel aan Afab’ was het openingsartikel van AM 16, waarna in het hoofdredactionele commentaar de historie van Gelink kritisch werd belicht. Gelink-directeur Henk Oudman reageert hieronder op beide artikelen.

“Ik meen dat de publicaties hier en daar strijdig zijn met de feiten, te veel zijn geschreven op basis van een vooropgezette mening en ook te weinig rekening houden met de huidige – in plaats van de ‘oude’ – situatie waarin Gelink Geld & Advies zich bevindt. Al met al doet u ons bedrijf onrecht, omdat er enige jaren geleden – met de komst van nieuwe eigenaren – een radicale koerswijziging heeft plaatsgevonden.
Ik noem slechts een aantal initiatieven die erop wijzen dat Gelink juist de klant centraal stelt. Zo zijn binnen Gelink Geld & Advies nieuwe gedragscodes vastgelegd. Conform de WFD melden die codes de spelregels voor (advies over) een levenpolis, inkomensverzekering et cetera. Daarnaast heeft het IFK een Geld- en Advieswijzer geschreven. Zonder ‘commerciële kleuring’ krijgen klanten daarin uitleg over alles wat zij in de financiële wereld kunnen tegenkomen.
Alle hypotheekadviseurs van onze organisatie zijn (op een enkele buitendiensmedewerker na) SEH-erkend. En voor klanten met een beleggingsproduct, gekocht toen Gelink een andere directie had, heeft de nieuwe directie besloten om in totaal ongeveer _ 2 mln te reserveren om die klanten tegemoet te komen. Dat gebeurde niet ‘onder dwang’, zoals u suggereert in uw publicatie.
Het is juist dat het bedrijf er financieel slecht voor stond op het moment dat de nieuwe directie aantrad. Uit stukken die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel blijkt dat in 2003 het grootste verlies werd gemaakt. Het kost tijd om de mentaliteit binnen het bedrijf en vervolgens de financiële resultaten om te buigen. Maar in 2005 al werd door Gelink weer winst gemaakt. Van de door u gemelde faillissementsaanvraag is geen sprake geweest: een dergelijk document is aan de directie nooit betekend.
Wat mij het meest verdriet is de geur die uit de publicaties naar voren komt: het bedrijf deugde niet en zal dus nog steeds niet deugen. Om dat te illustreren worden oude koeien uit de sloot gehaald en geheel of gedeeltelijk anonieme informanten aangehaald, die de actuele feiten niet op een rij hebben of de feiten naar eigen believen verdraaien.
Toegegeven: in het verleden was het niet best bij Gelink. Maar wat meer aandacht voor de werkwijze van de nieuwe directie en de verwoede pogingen om het bedrijf weer op de kaart te zetten, hadden in AM niet misstaan. Want als het vertrouwen van de klant en de markt door de oude directie is beschaamd, dan is deze directie er alles aan gelegen om dat vertrouwen terug te winnen. Dat lukt aardig en het is niet terecht dat uw blad daar de ogen voor lijkt te willen sluiten.”
Naschrift:
Vooropgesteld: de artikelen over Gelink in AM bevatten geen feitelijke onjuistheid. In het hoofdredactionele commentaar zijn kritische noten geplaatst bij het verleden van Gelink én de pogingen van de huidige directie om vertrouwen terug te winnen. Die scepsis wordt mede gevoed door het gegeven dat de huidige directieleden van Gelink nu en dan op onjuistheden in hun beweringen zijn te betrappen. Een essentieel voorbeeld is de bewering dat buitendienstmedewerkers van Gelink sinds het najaar van 2003 geen provisiebeloning meer kennen, met als argument dat alle schijn moet worden voorkomen dat zij zich in hun klantadviezen laten leiden door provisies. Naar nu blijkt is de provisieregeling weliswaar aangepast, maar is een gedeeltelijke provisiebeloning nooit afgeschaft. Sterker nog, eerder dit jaar zijn de vaste salarissen van de adviseurs fors verlaagd en hun provisieprikkels juist flink vergroot.

Reageer op dit artikel