nieuws

‘Radar heeft serieus probleem volledig verkeerd weergegeven’

Archief

Het tv-programma Radar deed vorige week veel stof opwaaien rondom de kosten van een beleggingsverzekering. Radar zelf repte van een ‘woekerpolisaffaire’. Volgens directeur Harry Waaijenberg van assurantiekantoor Van Ede in Wolfheze heeft het programma zich echter te veel door sensatiezucht laten leiden.

De uitzending van Radar over de kosteninhoudingen op beleggingsverzekeringen heeft wel wat losgemaakt, voor zover dat binnen de branche ook al niet gebeurd was. Maar ik wil hier als assurantiebemiddelaar toch graag op reageren, al wil ik om te beginnen wel voorop stellen dat het onderwerp dat wordt aangesneden op zich terecht is.
Bij de oudere beleggingspolissen (de unit-linkedverzekeringen) zijn de kosten inderdaad in sommige gevallen aardig hoog, én de kosten zijn in die tijd in offertes niet altijd goed duidelijk gemaakt. De uitzending werd echter zeer ongenuanceerd gebracht. Er zijn voorbeelden aangehaald van zaken die geheel niet van toepassing zijn of een combinatie van factoren betreffen. Hierdoor worden voorbeelden neergezet van verzekeraars die ‘tweederde van het vermogen in hun eigen zak steken’ of dat soort tendentieuze opmerkingen. Een paar zaken die daarbij belangrijk zijn, werden ‘weggepoetst’ om het kennelijk maar zo spectaculair mogelijk te maken.
Beleggingsresultaten
Er is een paar jaar lang sprake geweest van zeer slechte beleggingsresultaten. Natuurlijk: dat is niet prettig en veel cliënten waren zich niet goed bewust van de risico’s, maar dat is een geheel ander onderwerp. Het rapport en het probleem (en daarmee het item in de uitzending) gaan over de kosteninhouding.
Een voorbeeld van iemand die _ 5.000 heeft ingelegd en na tien jaar nog _ 3.500 overheeft, is daarmee ongenuanceerd, want dat zijn niet alleen de kosten, maar ook negatieve beleggingsresultaten. In de Radar-uitzending wordt het echter gebracht alsof het verlies alleen door hoge kosten wordt veroorzaakt.
Overlijdensrisico
Een voorbeeld met wat grotere bedragen betrof een cliënt die rond de _ 40.000 heeft ingelegd, en waarvan ‘_ 25.000 aan kosten in de zakken van de verzekeraar is verdwenen’. Nationale-Nederlanden heeft wel als verweer gegeven dat dit voor circa _ 18.000 ook premie voor de overlijdensrisicodekking betreft, maar dat werd heel even genoemd en vervolgens als een soort nonsens afgedaan.
Is Radar überhaupt wel bekend met het feit dat in deze beleggingsverzekeringen vaak een groot deel overlijdensrisicodekking (bijvoorbeeld bij hypotheekpolissen) is opgenomen en dat de premie voor zo’n polis op die manier vaak veel aantrekkelijker is dan een ‘losse’ polis, maar dan natuurlijk wél ingehouden wordt op (en meegeteld is in) de periodieke premie? Dat heeft niets te maken met kosteninhoudingen, maar is een reële premie voor een reëel risico waar de cliënt zich voor verzekerd heeft!
Fiscaal voordeel
Als laatste wordt een cliënt opgevoerd die meldt dat hij nooit het voorgespiegelde fiscale voordeel heeft ontvangen, dus dat dit ook in de zakken van de verzekeringsmaatschappij is verdwenen. Dát is écht de grootste nonsens die je kunt verkondigen!
Als deze verzekerde geen fiscaal voordeel heeft ontvangen, dan kan dat diverse oorzaken hebben: hij heeft bijvoorbeeld zijn jaarruimte volledig benut of misschien heeft hij zelfs wel gewoon geen belastingaangifte gedaan. Maar wát er ook aan de hand is (daarvoor bestaan professionele bemiddelaars die dat voor de cliënt kunnen uitzoeken): het fiscale voordeel verdwijnt in ieder geval nooit in de zakken van de verzekeraar! Dat is een onmogelijke zaak, maar het is vooral ongelooflijk dat een serieus en objectief consumentenprogramma dit gewoon zo uitzendt.
Verbetering
Verder is er inmiddels al sprake van aanzienlijke verbetering in de polissen en de gehele branche. De offertes zijn nu duidelijker en completer en het kostenplaatje zelf is ook allang aangepast. Bovendien komen er nog meer verbeteringen, waarover informatie beschikbaar is die Radar ook kan opvragen en raadplegen wanneer onderzoek wordt gedaan, voordat een uitzending wordt samengesteld. Wat Radar probeert weer te geven, betreft polissen die al wat langer bestaan, niet de nieuwe situatie. Maar ook hiervan wordt geen enkele melding gemaakt, zelfs dus niet van nieuwe (belangrijke) wetgeving en afspraken die hierop van invloed zijn.
Ongefundeerd
Ik heb met stijgende verbazing deze uitzending bekeken. Radar snijdt een serieus en waarschijnlijk terecht onderwerp aan, maar ziet helaas kans dit volledig uit zijn verband te rukken en totaal verkeerde voorbeelden te geven. Het is erg jammer dat dit op deze ongefundeerde wijze wordt neergezet, en spijtig voor onze branche dat we wéér op zo’n manier te kijk worden gezet.
De kern van het verhaal is dat Radar verzekeringsmaatschappijen beschuldigt van onjuiste, onduidelijke en incomplete voorlichting. Helaas heeft Radar zich nu aan exact hetzelfde schuldig gemaakt.
Ede Assurantiën in Wolfheze.

Reageer op dit artikel