nieuws

Rabobanken goed voor ruim f 3 mld verzekeringspremies

Archief

De lokale Rabobanken brachten vorig jaar voor ruim f 3 mld aan premie aan bij verzekeraars, waaronder de eigen maatschappij Interpolis. Met name de produktie in particuliere verzekeringen steeg met ruim 33%. De provisiebaten namen toe tot f 173 (154) mln.

De 547 (595) lokale Rabobanken met in totaal 1.879 (1.923) vestigingen reorganiseerden vorig jaar hun dienstverlening. Gekozen werd voor een gesegmenteerde aanpak uitgaande van het type klant: kleine en grote bedrijven, particulieren (basisbehoeften), eigen- huisrelaties, en vermogende particulieren en vrije beroepsbeoefenaren.
In het segment bedrijven kunnen de Rabobanken bogen op ruim 400.000 relaties, waarvan driekwart in het mkb. De premie-omzet bedrijfsmatige verzekeringen nam met 2% toe tot f 1.352 (1.327) mln, zegt Rabo. “In lijn met het beleid brachten de banken in toenemende mate nieuwe polissen onder bij Interpolis.” De premie-omzet van bedrijfsverzekeringen, inclusief pensioenen en ongevallen, steeg bij Interpolis met 12% tot f 853 (761) mln.
Volgens Rabobank Nederland wordt hard gewerkt aan verdere intensivering van de wederzijdse samenwerking met als doel: integratie van systemen en processen waardoor snellere acceptatie, polisafgifte en schaderegeling mogelijk wordt. “Deze aanpak moet in combinatie met een concurrerend en compleet produktenaanbod tot een fors hogere afzet tegen aanmerkelijk lagere kosten leiden.”
Particulieren
In het segment particulieren (verzekeren, sparen, lenen) kiest Rabo voor het aanbod van eenvoudige standaardprodukten met geringere winstmarges om de toenemende concurrentie het hoofd te kunnen bieden.
Informatietechnologie en meervoudige distributie zijn daarbij de sleutelwoorden. Het accent blijft liggen op het persoonlijke advies door klantadviseurs. “De uitdaging is echter de adviseurs daar in stelling te brengen waar de hoogst toegevoegde waarde voor de klant te behalen is”, aldus Rabo.
De bank komt dit jaar met een pakketverzekering voor alle particuliere schaderisico’s. De premie-omzet van de Rabobanken nam toe met 33% tot f 1.900 (1.427) mln, waarvan f 460 (447) mln uit schadeverzekeringen en f 1.440 (980) mln uit levensverzekeringen. Bij Interpolis groeiden de premies uit particuliere verzekeringen met ruim 28% tot f 2.151 (1.675) mln.
De bank sloot bijna 300.000 nieuwe spaarrekeningen voor jongeren tot 18 jaar en heeft nu met 695.000 rekeningen een marktaandeel van ruim 50%. Ruim 75% van de particuliere spaargelden van f 104,4 (98,4) mld belandde op een Rendement-Rekening: een hoog rentende dagelijks opvraagbare spaarrekening.
Het uitstaand saldo consumptief krediet steeg naar f 2,3 (2,2) mld. “Raboklanten zien steeds meer af van traditionele leenvormen, PL of doorlopend krediet, maar in plaats daarvan nemen ze een extra hypotheek (verhoging/2e hypotheek) of kredietvormen gekoppeld aan een betaalrekening of betaalkaart.”
Eigen-huisrelaties
Bij de financiële dienstverlening aan huiseigenaren maakt de Rabo gebruik van speciale hypotheekadviseurs die actief klanten benaderen met woningfinancieringen en verzekeringen.
Het marktaandeel in hypotheken is mede daardoor gestegen. De hypotheekportefeuille groeide tot f 69,9 (60,7) mld. “Samen met Interpolis wordt geanalyseerd hoe hypotheken en verzekeringen kunnen worden geïntegreerd”, aldus Rabo.
In de financiële advisering van vrije beroepers en vermogende particulieren maakt de bank ook gebruik van speciale adviseurs die systematisch de behoeften van hun doelgroep inventariseren en met behulp van een expertsysteem advies geven. “De zogeheten allfinanz-middelenstroom uit levensverzekeringen, sparen, en effecten zwol duidelijk aan”, stelt Rabo. De afzet van levenpolissen kende een forse groei: de koopsomproduktie werd verdubbeld naar ruim f 400 mln.

Reageer op dit artikel