nieuws

Rabobank zinspeelt nadrukkelijk op meerderheidsbelang in Eureko

Archief

“We hebben al eerder gezegd dat we ook de grootste verzekeraar van Nederland willen worden. Dat doen we stapsgewijs.” Met die woorden kondigde Bert Heemskerk eerder deze maand nadrukkelijk aan dat Rabobank Groep binnen afzienbare tijd (grotendeels) eigenaar gaat worden van verzekeringsgroep Eureko.

“Vanuit de raad van bestuur is één coöperatief conglomeraat het einddoel. Het komt eraan”, voegde bestuurslid Rik van Slingelandt daar in de wandelgangen nog aan toe.
Zo concreet had de Rabo-top zich publiekelijk nog niet eerder uitgelaten over de voornemens met Eureko. In 2004 kocht Rabobank een aandelenpakket van 5% in het moederbedrijf van Achmea. Daarop volgde een gedeeltelijke samenwerking tussen de wederzijdse dochters Interpolis en Zilveren Kruis. Een jaar geleden breidde Rabobank het belang in Eureko uit tot 37%, in ruil voor het verkopen van Interpolis.
“Een stap” noemt Bert Heemskerk dat nu. “Als de samenwerking succesvol is, en daar ziet het naar uit, dan komt er een volgende stap. Vraag me alleen niet wanneer en hoe.”
Zonder twijfel
Heemskerk noemde de verkoop van Interpolis aan Eureko in ruil voor een aandelenbelang van 37% “zonder twijfel de belangrijkste strategische stap van 2005”. Daaraan toevoegend dat Rabobank “hiermee een substantieel belang in de grootste verzekeraar van Nederland heeft”.
“Interpolis, dat tien maanden in ons bezit is geweest, deed het zeer goed”, aldus Heemskerk. De jaarcijfers worden later door Achmea/Eureko bekendgemaakt. Rabobank Groep meldt alleen dat Interpolis voor _ 353 (214) mln aan haar winst van _ 2,1 (1,8) mld heeft bijgedragen. De winstbijdrage van Interpolis bestaat voor _ 45 mln uit een verkoopresultaat en voor _ 308 mln uit het bedrijfsresultaat over de eerste tien maanden van 2005.
Verzekeringen
Los van de plannen met Eureko blijft Rabobank ambitieus als het om verzekeringen gaat. Heemskerk: “Nu heeft één op de vier Rabo-klanten een verzekering. Het doel is dat op te krikken naar twee op de vier.”
Marktpotentie ziet Rabobank onder meer in de grote steden. “We willen groeien daar waar Rabobank historisch gezien nog weinig vertegenwoordigd is. Dat is dus in de grote steden het geval, met name in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. We willen daar onze positie verdubbelen, op alle markten: het midden- en kleinbedrijf, hypotheken en verzekeringen.”
Ook van de verkoop van verzekeringen via internet heeft Rabobank bepaalde verwachtingen, liet bestuurslid Bert Bruggink doorschemeren. “Op dit moment is er een grote toename in het gebruik van internet voor het aanpassen van lopende polissen. Het nieuw verstrekken van verzekeringen via internet is nog gering in omvang, maar wel sterk stijgende. In sparen is het internetaandeel in vijf jaar tijd van vrijwel nihil gestegen naar bijna 50%. Waar dat voor verzekeringen eindigt, laat zich raden.”
Moordende strijd
Het Rabobank-bestuur hield een vurig pleidooi voor het onverkort handhaven van de hypotheekrenteaftrek. In dat relaas gaf topman Heemskerk aan dat hij een kleine stijging van zowel de korte als de lange rente verwacht “vanwege de in geheel Europa aantrekkende conjunctuur”. Toch blijft de rente aan de lage kant, is de verwachting. De rente blijft onder meer onder druk staan door “de hevige concurrentie tussen banken in de belangrijkste marktsegmenten, zoals het midden- en kleinbedrijf en de hypothecaire leningen”.
Die concurrentiestrijd bezorgde de lokale banken en Obvion in hun rol als hypothecair geldverstrekker geen gemakkelijk jaar. “Het marktaandeel in hypotheken nam af en het leidde bovendien tot iets lagere marges.” Een in het voorjaar gestarte grootschalige campagne – met Rabobank als partijdig adviseur – kon dat tij in 2005 niet keren.
De hypothecaire kredietverlening nam overigens wel toe tot _ 137,8 (124,9) mld. “Maar de markt groeide sneller, waardoor het marktaandeel van de lokale Rabobanken van 20,6% daalde naar 18,9%. Obvion, de joint venture van Rabobank en ABP, zag het marktaandeel met 0,5% dalen tot 4,1%.” Moeite met de concurrentiestrijd op de hypotheekmarkt – “die kun je rustig als moordend typeren” – zegt Heemskerk niet te hebben. “Het is goed voor de consument, voor onze klant. We zullen er collectief hard tegenaan moeten om de grootste hypotheekbank van Nederland te blijven.”
Hypotheekadvies
Heemskerk dong overigens af op het gedaalde marktaandeel (groepsbreed van 25,2% naar 23,0%). “Het betreft hier alleen cijfers met een kadastrale inschrijving. Nieuwe opnames op lopende hypotheken en omzettingen in onze eigen portefeuille worden door het Kadaster niet meegeteld. In dat laatste zijn wij bijvoorbeeld 10% gegroeid. Als je kijkt naar het totaal uitstaande hypotheekbedrag is ons marktaandeel maar met enkele tienden van een procent gedaald en nog altijd zo’n 29%.”
De hand ging desondanks een klein beetje in eigen boezem. “In Amsterdam bijvoorbeeld hadden we de hypotheekadviseurs op één centraal punt verzameld. Die werden letterlijk overlopen en konden de vraag niet aan. We gaan daar weer terug naar hypotheekadviseurs op elk afzonderlijk kantoor, dicht bij de klanten dus.”
Verder zijn tussenpersonen slagvaardiger dan de Rabobanken, denkt Heemskerk. “Wij hebben een langetermijnvisie, kijken naar de draagkracht van de klant en hebben zorgplicht nadrukkelijk in het vizier. Tussenpersonen zijn sneller, actiever en assertiever.”
Boeterente
De winst bij de lokale Rabobanken steeg vorig jaar met liefst 35% tot _ 1.024 (757) mln. “Daarin zit een zeer grote incidentele post, namelijk boeterente”, aldus Heemskerk. Veel particulieren en bedrijven financierden hun hypotheeklening namelijk opnieuw, tegen een lager tarief.
Tegenover de boeterente staat een toekomstig verlies aan rentebaten. “Om dat te neutraliseren, zijn de derivatencontracten die gekoppeld waren aan de hypothecaire leningen, vervroegd afgelost. Per saldo bleef een rentebate over.”
Ziektekosten
De collectieve ziektekostenverzekering die Rabobank aan haar anderhalf miljoen leden heeft aangeboden, heeft tot nu toe 100.000 verzekerden opgeleverd. Rabobank-leden krijgen 7,5% korting op de basispremie en 10% op de aanvullende dekkingen. Het product ZorgActief van Interpolis Zorgverzekeringen is een afgeleide van de gelijknamige Zilveren Kruis-polis.
IP Zorgverzekeringen verwelkomde verder nog 20.000 verzekerden uit bedrijfscollectiviteiten, aangebracht door de lokale Rabobanken. De portefeuille van de zorgverzekeraar van Interpolis telt nu zo’n 55.000 polissen.

Reageer op dit artikel