nieuws

Rabobank lanceert EB-pakket

Archief

Onder de naam Het Betere Werk brengt de Rabobank een EB-pakket voor het mkb. Het eerste onderdeel, een verzuimpakket, is gelanceerd.

Het EB-pakket Het Betere Werk, zal gaan bestaan uit meerdere onderdelen. Het eerste onderdeel, een ziekteverzuimpakket met de naam Werk en Gezondheid is vorige week gelanceerd tijdens de presentatie van Cijfers & Trends, het jaarlijkse Rabobank-onderzoek naar het Nederlandse bedrijfsleven. Het onderdeel Werk en Gezondheid omvat onder meer trainingen om de werkgever bewust te maken van de kosten die hem boven het hoofd hangen als een werknemer door arbeidsongeschiktheid verzuimt.
Op de presentatie van Cijfers & Trends kwam de Rabobank met de uitkomsten van een onderzoek die de bank door het Nipo had laten houden. Hieruit blijkt, dat van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) 51% niet kan inschatten welke kosten kortdurend ziekteverzuim met zich meebrengt en dat 84% geen flauw idee heeft wat het hem gaat kosten als een werknemer langer dan een jaar ziek is. Tijdens de presentatie werd onder meer het voorbeeld gegeven van een werknemer met een loon van f 50.000 die zijn werkgever f 100.000 kost aan loondoorbetaling en Pembaschade. Daar komen dan nog de kosten bij voor vervanging/productieverlies. John van Nuenen, lid van de hoofddirectie, noemde de ‘onwetendheid’ van de werkgevers zorgelijk, want “de kosten van ziekteverzuim kunnen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.” Pakket
Het onderdeel Werk en Gezondheid omvat, behalve genoemde trainingen, verzuimbegeleiding, reïntegratiediensten, arbopakketten, zorgbemiddeling en de diensten van een helpdesk. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de arbodienst Relan en Compaan Verzuimbeheersing. Voorts gaat het om een verzekering voor loondoorbetaling en een Pemba-premiedempingsverzekering, beide van Interpolis.
Het pakket is en wordt – exclusief voor de Rabobank – ontwikkeld door Interpolis die fungeert als competentiecentrum voor EB-activiteiten binnen de Rabobank Groep. Het is de bedoeling, dat begin volgend jaar het pakket wordt uitgebreid met het onderdeel Werk en Waardering. “Bij dit onderdeel zal het gaan om voorzieningen voor ondernemers en werknemers na de pensioengerechtigde leeftijd”, zegt Interpolis-woordvoerster Ria Luichies. “Ook kan het gaan om dienstverlening in de privésfeer van werknemers. Je kunt dan denken aan zaken als kinderopvang en sparen voor zorgverlof.” Distributie
“Het nieuwe product is als proef uitgezet bij acht vestigingen”, zegt Luichies. “Het gaat nu naar alle ruim vierhonderd banken. Dat heeft z’n tijd nodig, want de adviseurs krijgen voor dit product een training. In de loop van volgend jaar zullen alle banken over het product beschikken”
In verband met het nieuwe product start de Rabobank Groep op 1 december met een centraal meldpunt waar werkgevers hun werknemers ziek en beter kunnen melden. “Het meldpunt zorgt ervoor dat de meldingen terecht komen waar dat nodig is”, zegt Luichies. “De proef wordt genomen met achthonderd ondernemers met samen veertigduizend werknemers, die een verzuimverzekering hebben van Interpolis en zal naderhand gaan gelden voor verzekerden van Het Betere Werk.” Johan van Nuenen: “Door de verzuimkosten kan een mkb-bedrijf in problemen komen”.

Reageer op dit artikel