nieuws

Rabobank en vakbonden akkoord over nieuwe CAO

Archief

Rabobank Nederland en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe ondernemings-CAO voor de 41.500 medewerkers van het bank- en verzekeringsconcern.

De nieuwe CAO heeft een looptijd van twee jaar en loopt door tot 1 mei 2007. Onder meer is overeengekomen om de lonen te verhogen, per 1 augustus met 1,25% en per 1 juli met 1,5%. Tevens wordt per 1 september volgend jaar 0,3% van het jaarsalaris structureel beschikbaar gesteld voor een vrij besteedbaar persoonlijk budget, dat onder meer kan worden aangewend voor een aanvullende pensioenvoorziening. Ook zal per 1 januari 2006 een nieuwe pensioenregeling van kracht worden. Deze regeling gaat uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar, maar de werknemer bepaalt zelf het moment van stoppen met werken en de daarbij behorende hoogte van de pensioenuitkering. In combinatie met een levensloopregeling of aanvullende pensioenvcoorziening kan een uittreedleeftijd worden bereikt die dicht in de buurt van de huidige vut-leeftijd ligt, aldus de vakbonden.

Reageer op dit artikel