nieuws

Rabobank draait op voor brandschade

Archief

Het niet-bewaken van de leegstandsclausule in een opstalverzekering komt de Rabobank Holten duur te staan. De voorzieningenrechter in Almelo bepaalde deze week in kort geding, dat de bank wegens het tekortschieten in de zorgplicht alvast een voorschot van € 1,35 mln moet betalen.

De zaak draait om een bedrijfshal in Goor, die door de eigenaar zelf is gebouwd. Tijdens de bouwperiode werd eind 2000 een opstalverzekering gesloten. Deze polis bevatte een leegstandclausule. In november 2004 ging de hal, gevuld met opgeknapte touringcars, door brand verloren. Met een beroep op de leegstandclausule wees Interpolis de schadeclaim van de hand.
Volgens de eigenaar was de Rabobank – in de rol van intermediair – ervan op de hoogte dat het bedrijf voornemens was de hal in de loop van 2001 in gebruik te nemen. Niettemin werd de opstalpolis jaar in jaar uit geprolongeerd met inbegrip van de leegstandclausule. Doordat de Rabobank kennelijk nimmer heeft geïnformeerd naar ingebruikname van de bedrijfshal, heeft zij haar zorgplicht toerekenbaar geschonden. “En wel zodanig dat zij hierdoor voor de schade aansprakelijk kan worden gesteld”, oordeelde de Almelose rechter. 

Reageer op dit artikel