nieuws

Rabo vroeg beperkte ontheffing van vermelding ‘gebondenheid’

Archief

Rabobank Nederland heeft níet gevraagd om een algehele vrijstelling voor de Rabobanken van de dreigende verplichting zich te afficheren als ‘gebonden tussenpersoon’. Zij heeft in concreto gevraagd om ontheffing voor: de tussenpersoon die kan aantonen dat hij meer dan 50% van zijn provisie-inkomen ontvangt van andere verzekeraars dan die waaraan hij gebonden is.

Dit beperkte ontheffingsverzoek, dat dus zou gelden voor alle overeenkomstige captives, blijkt uit de letterlijke tekst van de brief die Rabobank Nederland op 14 juni dit jaar heeft gestuurd aan de vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.
In het zogeheten ‘Nader Verslag’ van genoemde commissie ten aanzien van de Wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (zie AM nr 21, pag. 1) lijkt het er sterk op, dat sommige fracties de brief niet geheel juist hebben geïnterpreteerd.
Verwarring
Het verzoek om in de Wabb-wijziging een ontheffingsmogelijkheid op te nemen, motiveert Rabobank Nederland als volgt:
“De plaatselijke Rabobanken kunnen – naast bemiddeling voor Interpolis – ook bemiddelen voor andere verzekeraars. Zo zijn er Rabobanken die nauwelijks voor Interpolis bemiddelen, maar wel voor andere verzekeraars. Een kwalificatie van laatstbedoelde Rabobanken als gebonden aan Interpolis, kan aanleiding geven tot verwarring bij de consument. Dit klemt te meer, omdat consumentenbescherming volgens de Memorie van Toelichting het belangrijkste motief is achter de wens een regeling te treffen voor de onafhankelijkheid”.
Het wachten is nu op het antwoord van de regering op het ‘Nader Verslag’, waarna de voorgestelde Wabb-wijzigingen door de Tweede Kamer plenair kunnen worden behandeld.

Reageer op dit artikel