nieuws

Rabo-lobby

Archief

Er zijn van die momenten in de politiek waarop je denkt, dat het met het Nederlandse politieke bestel niet zo best is gesteld

Staan politici te veel onder druk, of hebben ze gewoon geen verstand van zaken, vraag je je soms af. Dit gevoel bekruipt je zeker na lezing van een verslag van de vaste kamercommissie voor Financiën betreffende de wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). Naar aanleiding van een brief van de hoofddirectie van de Rabobank, waarin bezwaren zijn geuit tegen de verplichting van de plaatselijke Rabobanken tot registratie als gebonden tussenpersoon, dreigt het complete bestaande wetsvoorstel op losse schroeven te worden gezet. Dat het onder een nieuw regime niet prettig is je als gebonden kantoor te moeten profileren richting de consument ligt voor de hand. Dat de Rabo-banken zich hiertegen met alle mogelijke middelen willen verzetten, is ook nog te begrijpen. Daarbij de realiteit geweld aandoen, is echter ontoelaatbaar. De stelling van de Rabo-hoofddirectie dat de lokale banken niet gebonden zijn aan Interpolis, zal menig tussenpersoon op de lachspieren werken. Univé stuurde vorig jaar niet voor niets aan op een definitieve breuk met Rabo. De gedwongen winkelnering van de Rabobanken bij Interpolis maakte de commerciële perspectieven voor Univé niet rooskleurig. Bovendien is de verstrengeling van deze banken met Interpolis systematisch versterkt door onder meer de introductie van het Assurantie Bemiddelings Model: een automatiseringssysteem voor zelfstandige acceptatie en administratie bij de banken van (Inter)polissen. En last but not least zijn de lokale banken indirect zelfs grootaandeelhouder van Interpolis. Dit zijn toch ‘signalen’ die de Kamerleden niet kunnen negeren, het schriftelijk pleidooi van de Rabo ten spijt. Het kan toch niet zo zijn, dat een lobby van een grootbank dermate zwaar weegt, dat op grond hiervan het Wabb-wetsvoorstel wordt aangepast, dan wel ingetrokken. Uiteindelijk gaat het toch allemaal om de bescherming van de consument. Monique van Geenen

Reageer op dit artikel