nieuws

Rabo-dochter Interpolis boekt explosieve winstgroei

Archief

Interpolis, verzekeringsdochter van de Rabobank, boekte in de eerste helft van dit jaar een groei van 74% in brutowinst tot € 223 (128) mln. De omzet nam met een bescheiden 1,5% toe tot € 2.236 (2.204) mln.

De forse winststijging dankt Interpolis aan een toename van het operationeel resultaat tot € 149 (92) mln en een verdubbeling van de gerealiseerde waardeverschillen op beleggingen naar € 74 (36) mln. Het operationeel resultaat werd positief beïnvloed door met name de schadeverzekeringsactiviteiten. Een groei in premieomzet, gepaard gaande met een lagere schadelast en verminderde kosten, zorgden voor een winststijging tot € 84 (47) mln. Het brutoresultaat van het levenbedrijf kwam 4% hoger uit op € 27 (26) mln.
De groei in premieomzet dankt Interpolis volledig aan het schadebedrijf. De premies uit levensverzekeringen daalden met 5% tot € 1.203 (1.270) mln. “Bij levensverzekeringen voor particulieren was een verschuiving zichtbaar van koopsompolissen naar premiebetalende polissen”, aldus Interpolis. De premieomzet van het schadebedrijf groeide door de succesvolle verkoop van pakketpolissen voor particulieren en voor bedrijven met 7% naar € 907 (846) mln. In herverzekeringen incasseerde de Rabo-dochter € 126 (88) mln premie, een stijging van 43%.
De kredietverlening groeide voorspoedig mede dankzij een historisch laag renteniveau, aldus de bank. Toch steeg het aantal hypotheektransacties licht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het uitstaande kredietbedrag voor particulieren steeg tot € 135,8 (128,0) mld, waarvan het grootste deel bestaat uit hypothecair krediet. Het marktaandeel hypotheken van het binnenlandse retailbedrijf steeg tot 25,9% (25,2%). Hiervan is 21,1% (20,6%) afkomstig van de bankkantoren en 4,8% (4,6%) van Obvion.

Reageer op dit artikel