nieuws

Raamwerk-CAO voor Aegon Spaarbeleg

Archief

Aegon Spaarbeleg en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe raamwerk-CAO voor de hele verkooporganisatie.

Met deze raamwerk-CAO komen de verschillende groepen binnen de verkooporganisatie onder de werking van één CAO, waarbij er ruimte blijft voor de verschillende belangen.
“Door dit maatwerk hebben we afspraken kunnen maken waarbij de medewerkers van Spaaradvies en ‘Axent 2’ een gedegen CAO krijgen, terwijl de medewerkers die nu onder de arbeidsvoorwaarden van ‘Axent 1’ werken, hun primaire arbeidsvoorwaarden – waaronder salaris, pensioen en vakantiedagen – behouden”, aldus vakbond De Unie.
“Deze CAO zal, inclusief de uitzondering voor de primaire arbeidsvoorwaarden van ‘Axent 1’, de basis vormen voor verdere onderhandelingen in de komende jaren”, aldus de vakbond.
Naast de basisafspraken zijn er afspraken gemaakt in verband met nieuwe dan wel gewijzigde wetgeving. Het ging hierbij om loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar en over een aanvulling op de uitkeringen vanuit de WIA.
Vast salaris
Vakbond De Unie is blij met de raamwerk-CAO die een goede basis legt, maar zou wel graag zien dat het vaste salaris zo hoog mogelijk is, zodat de rol van provisie minder groot wordt. “Wij zullen dit in de komende jaren blijven benadrukken. Daarnaast zouden wij ook liever zien dat de ondernemingsraad meer invloed heeft bij de aanpassing van de provisieregeling, maar dit was een principieel punt van het management”, aldus De Unie.

Reageer op dit artikel