nieuws

Raad weer akkoord met sekserichtlijn

Archief

De Europese Raad van Ministers heeft met unanieme stemmen de richtlijn voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen aangenomen. Dit besluit volgt op een eerder Raadsakkoord begin oktober.

De richtlijn omvat nadrukkelijk ook verzekeringsdiensten die berusten op een particuliere, vrijwillige en los van de arbeidsbetrekking staande grondslag. In deze context is gelijke behandeling de leidraad; het gebruik van sekse als actuariële factor mag derhalve niet resulteren in verschillen in de premies en uitkeringen van individuele personen.
Lidstaten waarin sekseneutraliteit nog niet wordt toegepast, mogen evenwel verschillen toestaan in de gevallen waarin sekse een bepalende factor is bij de beoordeling van het risico. Elke verschillende behandeling moet worden gebaseerd op nauwkeurige actuariële en statistische gegevens die bekendgemaakt en regelmatig geactualiseerd moeten worden. Deze uitzonderingen worden getoetst, zowel door de Commissie als door de lidstaten.
De richtlijn geldt uitsluitend voor nieuwe contracten. Bovendien geldt voor verzekeringen een overgangsperiode van twee jaar.

Reageer op dit artikel