nieuws

Raad van Toezicht: geen rol voor kind in schaderegeling

Archief

De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt, dat het bij het regelen van een schade onverantwoord is om een jong kind als tolk te laten fungeren. Zo’n kind kan wellicht de taal machtig zijn, maar zal normaal gesproken niet de juridische betekenis van aktes overzien.

Dit heeft de Raad van Toezicht uitgesproken in een klacht die namens een asielzoeker was ingediend door Eric Horssius (Krantz & Polak). Een schade-expert had de betrokken asielzoeker een vaststellingovereenkomst van een inboedelschade laten ondertekenen, waarbij een jong kind als tolk fungeerde omdat de vader de Nederlandse taal niet machtig was. Waar de asielzoeker in de veronderstelling verkeerde dat hij een voorschot tekende, ging de man feitelijk akkoord met finale kwijting.
Waar belangenbehartiger Horssius veronderstelde dat een twaalfjarig zoontje als tolk had gefungeerd, concludeert de Raad van Toezicht: “Blijkens het rapport van de expert fungeerde het dochtertje van klager daarbij als tolk en was zij toen 11 jaar oud. Niet aangenomen kan echter worden dat een kind van die leeftijd kan overzien welke juridische betekenis deze aktes hebben”, aldus de Raad van Toezicht. “Derhalve mocht de expert en dus ook de verzekeraar niet ervan uitgaan dat klager, alvorens hij deze akten ondertekende, voldoende is gewezen op de consequenties daarvan en die heeft begrepen.”
Ombudsman
Voordat de klacht aan de Raad werd voorgelegd, lag deze op het bord van de Ombudsman Verzekeringen, Jan Wolter Wabeke. Die heeft blijkens de correspondentie geen vraagtekens gezet bij de leeftijd van het kind dat als tolk fungeerde. Wabeke wees de klacht af. “Op basis van de mij ter beschikking staande informatie kom ik tot de conclusie dat er een perfecte schadevaststellingsovereenkomst is gesloten”, aldus de Ombudsman.
De overkoepelende expertiseorganisatie Nivre kent nog geen richtlijnen omtrent de vraag hoe om te gaan met verzekerden die de taal niet machtig zijn. Desgevraagd reageert voorzitter Gerard Böttcher: “Daar kennen wij nog geen gedragsregel voor, maar het is goed om daarover te gaan nadenken.”

Reageer op dit artikel