nieuws

Raad berispt hard- leerse verzekeraar

Archief

De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft een hardleerse levensverzekeraar berispt voor het weigeren van een vergoeding voor rechtsbijstandkosten. De kosten werden door een verzekerde gemaakt om herstel van een fout van de verzekeraar af te dwingen.

De klacht draait om de afkoop van een levensverzekering, waarbij de verzekeraar verzuimt om toestemming te vragen aan de begunstigden. Afkopende partij is een man, die in 1990 met zijn vrouw in het kader van een echtscheidingsprocedure afspreekt dat hun kinderen de nieuwe begunstigden van de levenpolis worden. De man laat dat de verzekeraar per brief weten.
In 1996 vraagt de man om afkoop en keert de verzekeraar terstond een afkoopsom van f 2.290 uit, omdat op de polis abusievelijk is aangetekend dat de kinderen alleen begunstigden zijn in geval van overlijden. Als de moeder van de kinderen de afkoop bemerkt, wijst zij de verzekeraar op de gemaakte fout en verzoekt tot herstel daarvan. De maatschappij reageert niet op dit verzoek.
Juli 1997 herhaalt één van de kinderen het verzoek tot herstel per brief. Ook hierop reageert de maatschappij niet. In september van dat jaar slaagt de moeder erin telefonisch tot de verzekeraar door te dringen. De fout wordt toegegeven en er wordt toegezegd dat de fout zal worden hersteld. Dat gebeurt echter niet.
Advocaat
De vrouw schakelt ten einde raad een advocaat in, die er binnen een week in slaagt om de verzekeraar tot herstel van de fout te bewegen. Tegelijkertijd vordert hij namens de vrouw, per brief, vergoeding van de gemaakte rechtsbijstandkosten. De maatschappij reageert niet op dit laatste, waarna de sommatie een maand later wordt herhaald. Weer een maand later laat de maatschappij weten de aansprakelijkheid voor de kosten – groot f 2.478 – niet te aanvaarden.
De Raad van Toezicht is echter van mening dat de vrouw wel degelijk gronden had om tot het inschakelen van een advocaat over te gaan. Aangezien die redenen zijn terug te voeren op het falen van de verzekeraar, zal hij de kosten voor rechtsbijstand moeten vergoeden. Raad van Toezicht, Uitspraak 2000/8, LE

Reageer op dit artikel