nieuws

Quinta

Archief

In het vorige nummer van AM stond (op pagina 41) een artikel over een oordeel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het feit dat Quinta Financiële Planning buiten haar vrijstelling is getreden die ziet op het aanbrengen van klanten bij een in Nederland gevestigde effecten- of beleggingsinstelling

In het artikel werd gerept over investeringen in Pools vastgoed en citrusplantages in Costa Rica. Dat was deels incorrect. Quinta heeft zich, ook in de ogen van de Rotterdamse rechtbank, niet bezighouden met het aanbrengen van klanten voor investeringen in Pools vastgoed. Dat is gebeurd door de april vorig jaar uit dienst getreden bestuurder Karst Kooistra, zonder bemoeienis van Quinta.

Reageer op dit artikel