nieuws

Quinn op weg naar f 3 mln omzet in aansprakelijkheid

Archief

De Ierse verzekeraar Quinn Direct lijkt er in te slagen om in het eerste jaar in ons land een premieomzet van boven de _ 3 mln uit aansprakelijkheidsverzekeringen te boeken.

Vanuit de vestiging in Hoofddorp wil Quinn Direct de aansprakelijkheidsmarkt voor bijzondere bedrijfsmatige risico’s veroveren. Deze Nederlandse tak wordt geleid door Charles Boeziek (Brand) en Michael O’Connor (Aansprakelijkheid).
Vooral met het bieden van een adequate aansprakelijkheidsdekking voor moeilijk verzekerbare beroepen als dakdekkers, steigerbouwers en horeca-exploitanten, wil de nicheverzekeraar de concurrentie aangaan met de gevestigde maatschappijen in ons land.
Honderdste avb
Quinn Direct, die – ondanks wat de naam doet vermoeden – uitsluitend via het intermediair werkt, heeft onlangs de honderdste avb verkocht. Deze werd voor het familiepretpark ‘Het Land van Ooit gesloten door Westenburg Assurantiën. “Quinn Direct is voor ons een waardevolle aanvulling naast de gevestigde orde”, aldus directeur Cees van Gorkum van Westenburg.
Quinn Direct is de derde schadeverzekeraar van Ierland. Verder heeft Quinn Direct een bescheiden levenbedrijf. Over de eerste zes maanden van dit jaar boekte de maatschappij een premiegroei van 38% tot _ 385 mln. Over 2005 beliep het premie-inkomen _ 620 mln.
van Woensel (bedrijfsadviseur Westenburg), Cees van Gorkum (directeur Westenburg) en Harold Adriaansen (accountmanager Quinn Direct).

Reageer op dit artikel