nieuws

PVK onderzoekt risico’s ICT bij verzekeraars

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gaat de risico’s van automatisering bij grote(re) verzekeraars en pensioenfondsen onderzoeken. Ruim tweehonderd bedrijven dienen daartoe vóór het eind van deze maand een vragenlijst te retourneren.

In een toelichting op de vragenlijst schrijft de PVK dat het belang en de afhankelijkheid van de informatietechnologie (ICT) bij verzekeraars en pensioenfondsen de laatste jaren sterk is toegenomen. “Hierdoor zijn additionele risico’s voor een ongestoorde voortgang van de dienstverlening geïntroduceerd.” De PVK voegt eraan toe dat de ICT daardoor ook uit oogpunt van wettelijk toezicht een belangrijk aandachtsgebied is geworden.
Om de ICT-risico’s te kunnen inventariseren, moeten de aangeschreven maatschappijen en pensioenfondsen vragen beantwoorden over vijf zaken: de afhankelijkheid van en de kwetsbaarheid van automatisering, het belang van ICT voor de onderneming, de hoeveelheid hardware en software, de omvang van de beheersmaatregelen op basis van risicoanalyse, en de mate van uitbesteding van activiteiten.

Reageer op dit artikel