nieuws

PVF Pensioenen gaat Achmea-vloot versterken

Archief

PVF Pensioenen, de uit het GAK voortgekomen pensioenuitvoerder, gaat fuseren met de Achmea Groep. PVF wordt een zelfstandig onderdeel van de Achmea-vloot.

PVF-directeur Gert van Arkel zal deel gaan uitmaken van de raad van bestuur van Achmea. Partijen verwachten met name bij productontwikkeling, administratie en vermogensbeheer voordeel te ondervinden van de fusie.
Volgens Achmea-woordvoerder Rob Mol staat de fusie met PVF geheel los van de voorgenomen fusie met het GAK. “PVF is inmiddels volledig verzelfstandigd van het GAK. Aan onze strategische samenwerking met het GAK verandert dus niets en ook niet aan het streven om dat uiteindelijk in een fusie te laten overlopen.”
De samenwerking tussen Achmea en het GAK richt zich momenteel op het verzekeren van risico’s als ziekte, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Verder wordt samengewerkt op het gebied van preventie en reïntegratie.
De fusie met PVF biedt Achmea, naast de eerder genoemde voordelen, mogelijkheden op het gebied van aanvullende verzekeringen (arbeidsongeschiktheid en leven) bij de door PVF uitgevoerde pensioenregelingen. Dat had Interpolis vorig jaar ook nog in gedachten. Maar kort na het afkappen van de fusiegesprekken tussen het Rabo-concern en PVF zijn de gesprekken tussen de pensioenuitvoerder en Interpolis gestaakt.
PVF verzorgt de administratie en het vermogensbeheer van 24 pensioenfondsen, 40 vut-fondsen, 6 spaarfondsen en 21 sociale fondsen. Het beheerd vermogen bedraagt f 50 mld. PVF werkt voor 65.000 werkgevers en 600.000 actieve pensioenverzekerden. Bankverzekeraar Achmea heeft een beheerd vermogen van f 45,5 mld.
Bezorgd
De vakbonden CNV en De Unie zijn in beginsel positief over het fusievoornemen. Zij spreken echter wel hun bezorgdheid uit over mogelijke ontslagen en gedwongen verhuizingen voor de 828 PVF-medewerkers en 8.400 Achmea-werknemers.
Volgens De Unie heeft Achmea de vlootfilosfie al lang verlaten en wordt steeds vaker vanwege kostenbesparing concernbreed gewerkt aan zaken als productontwikkeling en automatisering. “Integratie tussen bepaalde activiteiten van PVF en de verzekeringsactiviteiten van Achmea ligt voor de hand. Naast verlies aan werkgelegenheid ontstaat een geografisch probleem.” Achmea verzekert voornamelijk vanuit Apeldoorn en Leeuwarden, terwijl PVF vooral vanuit Amsterdam en Enschede werkzaam is.
De Unie is verder van mening dat de werknemers van PVF, die nu een eigen ondernemings-cao kennen, straks onder de in ontwikkeling zijnde Achmea-cao moeten vallen. Deze cao – een samenvoeging van vijf bedrijfstak-cao’s, twaalf personeelshandboeken en 570 verschillende regelingen – zou vanaf 1 januari volgend jaar moeten gelden.

Reageer op dit artikel