nieuws

Prudential moderniseert aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Archief

Prudential moderniseert aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Levensverzekeraar Prudential heeft zijn aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op een nieuwe leest geschoeid. De modernisering heeft geleid tot tariefsverlagingen, verhoging van bestaande uitkeringen (som met terugwerkende kracht), voorwaardenverbetering, en een nieuw element in de vorm van een ww-aanvullingsverzekering.
De premieverlagingen varieren van 45% voor verzekerden beneden de 30 jaar en boven de 45 jaar. Voor verzekerden tussen 30 en 45 jaar beloopt de daling zelfs meer dan 50%.
Daarnaast worden lopende uitkeringen verhoogd naar de nieuwe uitkeringspercentages, die twee klassen hoger liggen dan volgens de indeling in de sociale verzekering. Voor uitkeringen die zijn ingegaan na de invoering van de wet TBA (per 1 augustus 1993) geldt zelfs een terugwerkende kracht tot die datum.
Dekkingsvormen
Voor nieuwe verzekeringen kan worden gekozen uit twee dekkingsvormen:
1. uitkering op basis van het criterium gangbare arbeid, die bij een arbeidsongeschiktheid van bijvoorbeeld 35-45% voorziet in een uitkering van 40%;
2. uitkering op basis van de Prudential-voorwaarden welke twee klassen hoger liggen (voorbeeld: bij een arbeidsongeschiktheid van 35-45% bedraagt de uitkering 60%).
Alleen GMD-oordeel
Prudential heeft een simpele regeling ten aanzien van de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. “Voor alle dekkingsvormen volstaat de beschikking van de GMD. Door de hantering van deze objectieve maatstaf kunnen klachten van klanten worden voorkomen. Bovendien is er geen extra maatschappijkeuring nodig: een fikse besparing in tijd en geld.”
Premie-grondslag
De basispremie is gekoppeld aan een inkomen van f 80.000. Voor hogere inkomens geldt geen toeslag, omdat uit de statistieken blijkt, dat hoe hoger het inkomen is, hoe minder men een beroep doet op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor inkomens beneden de f 80.000 geldt een vermenigvuldigingsfactor 1,4.
Daarnaast kent Prudential twee beroepsklassen: A. geen lichamelijke belasting: geen premietoeslag; B. wel lichamelijke belasting: toeslagfactor 1,4 op het basistarief.
Bij het Prudential PensioenPlan, Beurs Index Pensioen, Vrije Keuze Hypotheekplan of Tax Free Spaarplan kan vrijstelling van premiebetaling worden meeverzekerd op basis van ‘gangbare arbeid’ op op basis van Pru’s eigen voorwaarden. Een nieuwe mogelijkheid is om (bij het Beurs Index Pensioen en de privé-toepassing van het Prudential Pensioenplan) in plaats van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te kiezen voor de Premievrijstellingsrente. “Door te kiezen voor de premievrijstellingsrente heeft de verzekerde volledige bestedingsvrijheid. De rente hoeft niet noodzakelijkerwijs voor premievrijstelling te worden aangewend. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van de fiscale tranches”.
Wao-aanvulling
Voor werknemers is er een wao-aanvullingsverzekering, welke uit twee componenten bestaat: wao-hiaat en wao-excedent.
Prudential heeft voorts, naar eigen zeggen als eerste met het intermediair samenwerkende maatschappij, een ww-aanvullingsverzekering geïntroduceerd. Sinds de nieuwe wao-regels van kracht zijn, worden nog slechts weinigen volledig arbeidsongeschikt verklaard. Omdat gangbare arbeid voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten toch veelal in de praktijk niet bereikbaar is, komt het vaak voor dat zulke verzekerden te maken krijgen met een gedeeltelijke ww-uitkering en een gedeeltelijke wao-uitkering. De ww-aanvullingsverzekering, die een looptijd van vijf jaar heeft, is bedoeld om samen met wao-aanvulling een salarispeil van 70% of 80% te bereiken.
Ook Hooge Huys verbetert arbeidsongeschiktheidsrente
Hooge Huys Leven heeft produktverbeteringen aangebracht in de arbeidsongeschiktheidsrente (aor) binnen het Participatieplan en het PensioenPlan.
De maatschappij heeft nu, net als in de eind vorig jaar geïntroduceerde aov’s, ook bij de aor een (leeftijdsafhankelijke) niet-rokerskorting ingevoerd. Voor rokers resulteert dit in een geringe opslag ten opzichte van de huidige tarieven.
Andere vernieuwingen zijn:
– grens maximale rente naar f 150.000 (inclusief premievrijstelling). De minimale acceptatieleeftijd is verlaagd naar 16 jaar;- keuze voor maatschappijbeoordeling. Voor het eerstejaarsrisico wordt het beroepscriterium gehanteerd. Bij de overige dekkingen kan gekozen worden voor een aaw/wao-volgende beoordeling (gangbare arbeid), welke als standaard geldt, of voor de optie ‘passende arbeid’, waarbij een opslag van 5% op de risicopremie wordt toegepast;- vereenvoudiging acceptatie voor ondernemers. Bij de inkomenstoets worden geen directe bewijzen verlangd in de vorm van jaarrekeningen. Volstaan kan worden met een verklaring op het aanvraagformulier;- ruimere grenzen voor medische acceptatie. De grenzen voor het leveren van gezondheidswaarborgen zijn sterk verruimd en niet langer leeftijdsafhankelijk. Tot en met een ao-risico van f 40.000 is voor de na-eerstejaars, wao-gat- en topdekking slechts een gezondheidsverklaring noodzakelijk. Voor de eerstejaarsdekking voor ondernemers ligt deze grens op f 60.000;- nieuwe indeling beroepsklassen: meer beroepen voortaan in de voordeliger klasse 1.

Reageer op dit artikel