nieuws

Provisietransparantie

Archief

In AM 4 stond op pagina 8 een samenvatting van een relaas van NVA-voorzitter Bob Veldhuis, met onder meer aandacht voor het onderwerp provisietransparantie. Assurantietussenpersoon Rob Super heeft op die transparantie het nodige af te dingen. Een samenvatting van zijn reactie.

“Als het intermediair moet gaan vertellen hoeveel provisie hij ontvangt, dan mag hij ook vertellen welke kosten hij heeft en wat hij allemaal gratis verricht. Daar valt mee te leven, als alle leveranciers in ons land moeten aangeven hoeveel zij op het door hun verkochte product verdienen. Denk aan de aannemer, de overheid, energie-, telecom- en transportbedrijven, de detailhandel, de horeca, de supermarkten, de notaris, de taxateur, et cetera.
Voor een kopje koffie bij de horeca betaal je rond de _ 1.50. Uit 500 gram DE-koffie voor _ 4 haal je met gemak honderd kopjes koffie. Dat is maar _ 0,04 kosten per kopje: winst voor de horeca per kopje _ 1.46. Je hoort de overheid niet over winsttransparantie in de horeca met de winstgedreven verkoop van koffie.
Praktisch hetzelfde
Voorstanders van provisietransparantie menen dat verzekeraars concurreren op zowel voorwaarden, als premies en provisies. Maar zij weten niet waarover zij praten. De provisie is bij alle verzekeraars een gelijk percentage van de premie, of bij leven van het kapitaal of van de premie maal duur. De provisie over een hypotheekbedrag is overal praktisch hetzelfde.
Het intermediair verkoopt een product dus helemaal niet omdat dat meer provisie oplevert dan het product van een andere aanbieder. Hij verkoopt het product omdat daar behoefte aan bestaat. En omdat hij ondernemer is, moet hij omzet maken om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Een aflossingsvrije hypotheek levert weliswaar de minste provisie op, maar daar staat ook tegenover dat de klant na afloop van dertig jaren op zijn pensioengerechtigde leeftijd nog wordt geconfronteerd met hoge nettomaandlasten wegens de niet meer fiscaal aftrekbare rente. Wordt aflossing van de hypotheeksom op basis van een levensverzekering geadviseerd, dan verdient de adviseur wel meer provisie, maar levert hij wel een advies waar je u tegen zegt.

Reageer op dit artikel