nieuws

Provisiestelsel ook zonder Wabb houdbaar in agentuurovereenkomst

Archief

Indien de kabinetsplannen ten aanzien van de ontmanteling van de Wabb doorgang vinden, zullen intermediairverzekeraars artikel 13 Wabb (provisiestelsel) in stand houden door de strekking van het artikel op te nemen in individuele agentuurovereenkomsten. Een onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars wijst uit dat zoiets juridisch haalbaar is.

De mogelijkheid om artikel 13, één van de pijlers van de Wabb, voort te laten leven in de agentuurovereenkomst met tussenpersonen werd afgelopen week naar voren gebracht door Paul van de Geijn, directeur Aegon-Nederland. Hij voerde namens het Verbond van Verzekeraars in Veldhoven het woord tijdens de eerste van een reeks informatiebijeenkomsten over de te verwachten wijziging van de Wabb.
In artikel 13 van de Wabb ligt vastgelegd dat de beloning van de tussenpersoon uitsluitend uit provisies bestaat. Het schrappen van dit artikel maakt voor tussenpersonen mogelijk om op declaratiebasis te gaan werken. Volgens het Verbond van Verzekeraars en de tussenpersonenorganisaties is dit onwenselijk. Na invoering van een declaratiesysteem dienen consumenten voor ieder advies te betalen, of daarbij nou een verzekering wordt gesloten of niet. Het is te verwachten dat de drempel van het assurantiekantoor daarmee voor velen te hoog wordt. De tussenpersoon zal op zijn beurt geconfronteerd worden met o.m. stijgende administratieve lasten, meer conflicten met klanten, wisselende inkomsten en incassoproblemen.
Indien de intermediairverzekeraars inderdaad besluiten artikel 13 ‘zelfregulerend’ in leven te houden, blijft ondanks het schrappen van dit artikel de vaste eindprijs van verzekeringsproducten behouden. Ook zou hierdoor de gevreesde concurrentie tussen het intermediair op de hoogte van de provisie uitblijven.
‘Post-Wabb tijdperk’
In een toelichting stelt Carlo de Swart, topman van Stad Rotterdam en voorzitter van de Verbondscommissie Wabb, dat een aantal grote verzekeraars het met elkaar eens is over de wenselijkheid van het op deze manier doorleven van artikel 13 in het ‘post-Wabb tijdperk’
Het Verbond vroeg prof. mr T.R. Ottervanger, specialist op het gebied van mededingingsrecht en hoogleraar Europees-recht aan de Universiteit van Brussel, om advies over wat er allemaal nog wel en wat er niet meer mag in de periode na het realiseren van de huidige kabinetsplannen. De Swart: ,,Daar kwam uit naar voren dat het is toegestaan om de strekking van artikel 13 vast te leggen in de agentuurovereenkomst met het intermediair. Als producent van financiële diensten of koelkasten – of vul zelf maar in – kun je desgewenst tegen bruto-adviesprijzen leveren.”.
Volgens De Swart is hiermee niet de angel uit de kabinetsplannen ten aanzien van de Wabb. ,,Wij verkiezen het om het provisiestelsel wettelijk vastgelegd te laten, want als we het zelf gaan regelen bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid van dissident gedrag van collega-verzekeraars.
Veel belangstelling
De gezamenlijke ‘Wabb-karavaan’ van NVA, NBvA en Verbond van Verzekeraars mag niet klagen over gebrek aan belangstelling. Afgelopen maandag zaten er in Ede tijdens de vierde van negen geplande bijeenkomsten bijna 400 geïnteresseerden in de zaal. Hiermee kwam de stand halverwege de rit op ruim duizend bezoekers. In totaal verwacht het organiserend bureau Dullemond & Oosterbaan zo’n 2.300 tussenpersonen en andere geïnteresseerden uit de bedrijfstak.
De sprekers van de eerste informatie-avond, John Pennink (NVA), Boudewijn van Uden (NBvA) en Paul van de Geijn (Aegon, namens het Verbond van Verzekeraars) doen in Veldhoven hun uiterste best om een paniek-stemming onder het intermediair te voorkomen. ,,Morgen gewoon weer aan het werk, geen paniek. Aan kwaliteit zal altijd behoefte blijven”, aldus Pennink. In de zaal, voor het merendeel tussenpersonen, is echter geen spoor van onrust te bespeuren. Na de drie zeer verhelderende toelichtingen, verdeeld over de kabinetsplannen, het oordeel van de standsorganisaties en de visie van verzekeraars, komen er slechts enkele vragen los over de toekomst van de Wabb.
Boudewijn van Uden heeft er in Veldhoven plezier in, ondanks het sombere gespreksonderwerp. Vol vuur beschrijft hij het dreigende kabinetsstandpunt ten aanzien van de Wabb voor de uit Brabant en Limburg afkomstige tussenpersonen in de muisstille zaal. De NBvA-secretaris is op het podium duidelijk in z’n element. Van Uden: ,,Dit moet geen doem-avond worden, Wij willen u vanavond een richtingsgevoel geven”.
NVA-directeur John Pennink heeft in de Koningshof daarentegen meer moeite met het over het voetlicht brengen van de Wabb-problematiek. Hij verduidelijkt het standpunt van de tussenpersonenorganisaties vrijwel geheel vanaf papier, evenals Paul van de Geijn overigens, en moet zelfs op een enkele onvoorbereide vraag het antwoord schuldig blijven.
John Pennink en Boudewijn van Uden tijdens de informatiebijeenkomst in Veldhoven: ,,Geen paniek”.

Reageer op dit artikel