nieuws

Provisieregelingen geldgevers vertonen nog veel verschillen

Archief

De provisieregelingen voor complexe producten, die met ingang van 1 januari voor maximaal 80% met afsluitprovisie beloond mogen worden, vertonen bij de diverse hypotheekverstrekkers aardig wat verschillen op het gebied van wat de tussenpersoon zelf kan invullen.

Het ministerie van Financiën liet twee weken terug weten dat alle hypotheekproducten waarbij via een bemiddelaar een bijverband wordt gesloten, als complex worden gezien. Voor deze producten mag per 1 januari maximaal 80% afsluitprovisie worden gegeven. Voor aflossingsvrije leningen kan nog wel 100% afsluitprovisie worden uitgekeerd, mits deze niet worden gecombineerd met een complex product.
Woonfonds
Woonfonds stapt voor alle hypotheekproducten over op 80% afsluitprovisie en 20% doorloopprovisie. “Niet-complexe leningdelen in combinatie met complexe leningdelen worden als complex beschouwd”, laat de Achmea-dochter het intermediair weten. Voor de afsluitprovisie geldt een verplichte terugbetalingsregeling van vijf jaar. De verdientermijn op de Mens&leven-hypotheek, de Spaarhypotheek en Beleggen Preferent-polissen is teruggebracht van tien naar vijf jaar.
Deze regeling geldt voor de basisprovisie. Voor de bonusprovisie – waarvoor aangepaste omzetstaffels zijn vastgesteld – geldt geen terugbetalingsregeling.
Direktbank
Bij Direktbank zorgt de brief van Financiën voor extra automatiseringsinspanningen. “Wij hebben onze regeling moeten aanpassen, omdat we er eerder van uitgingen dat voor het aflossingsvrije gedeelte binnen een hypotheekofferte wel afsluitprovisie kon worden uitbetaald”, zegt directeur Stanley Winnik.
Direktbank gaat uit van het zorgplichtprincipe: “Zolang de post loopt, blijven wij doorlopende provisie uitkeren. Daarbij wordt het percentage berekend op basis van een uitkeringsperiode van tien jaar. Alleen is de werkelijke looptijd van een hypotheek gemiddeld maar zeven jaar; om dat te compenseren verhogen wij het percentage doorlopende provisie met 10/7.” Volgens Winnik krijgt de hypotheekadviseur weliswaar te maken met een liquiditeitsprobleem, maar neemt de waarde van zijn portefeuille met deze werkwijze wel toe. “Keerzijde van onze regeling is dat wij geen provisie betalen als er een achterstand ontstaat. Verder gaan wij de provisie bij een intermediairwijziging aan de nieuwe tussenpersoon betalen, omdat die de zorgplicht overneemt.”
Aegon
Aegon beschouwt de aflossingsvrije hypotheek en de annuïteitenhypotheek niet als complex, tenzij deze in combinatie met een complex hypotheekproduct worden gesloten.
De nieuwe regeling geldt voor alle offertes die na 31 december 2006 worden getekend. De provisie wordt altijd over het leningbedrag verstrekt; voor het bijverband gelden als grondslag het doelkapitaal, de premie, de storting of de waarde. De verdientermijn van de afsluitprovisie bedraagt vijf jaar; de doorlopende provisie wordt altijd in 120 maandelijkse termijnen achteraf betaald.
Voor de Spaar-, Leven- en LevensloopHypotheek resulteert de regeling in 0,68% afsluitprovisie en 0,17% doorlopende provisie over de leensom. Aegon geeft ook inzicht in de provisie over de verbonden verzekering: daarvoor geldt 1,50% afsluitprovisie over het doelkapitaal en 2% doorlopende provisie over de premie. Voor de beleggingshypotheek van Aegon wordt 2,12% afsluitprovisie en 0,53% doorlopende provisie uitgekeerd over het leningbedrag. De provisie over de bijbehorende beleggingsrekening valt uiteen in 1,5% provisie over elke storting en maandelijks 0,02% van de waarde van de rekening.
Obvion
“We zijn ruim een jaar met de regeling bezig geweest”, meldt marketingmanager Douwe Dijkstra van Obvion. “We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om alle mogelijkheden open te houden.” De geldgever, voor 70% eigendom van Rabobank, beschouwt alle hypotheekproducten als complex. “Uitsluitend voor die producten waar vanuit de wet nog niet eenduidig van te bepalen valt of ze complex of eenvoudig zijn, krijgt het intermediair vooralsnog de mogelijkheid deze als eenvoudig in te regelen.” Aflossingsvrije, annuïtaire en lineaire hypotheken beschouwt Obvion in beginsel als complex, maar kunnen dus op aangeven van de tussenpersoon ook als eenvoudig aangemerkt worden.
De tussenpersoon kan jaarlijks aangeven welke verhouding afsluit-doorlopende provisie hij wenst. “Doordat de totale doorlopende provisie gespreid ontvangen wordt, wordt dit deel met behulp van een verdisconteringsvoet contant gemaakt.” De doorlopende provisie wordt jaarlijks vooruit uitgekeerd.
Bij intermediairwijziging gaat ook de provisiebetaling over naar de nieuwe tussenpersoon. De terugboekingsverplichting voor de afsluitprovisie bedraagt nu zeven jaar (alleen voor het bijverband) en wordt tot 2010 vijf jaar, gelden voor zowel polis als lening. Na 2010 wordt de terugboekingsregeling drie jaar.
De regeling met betrekking tot de bonusprovisie blijft ongewijzigd. Overigens biedt Obvion niet de mogelijkheid om een kantoor te financieren. “Dan komt de onafhankelijkheid van de tussenpersoon in het gedrang.”
Niet gewoon
“Wij vinden niets gewoons aan de 80/20-regeling”, zegt Wim Witteveen, directeur Intermediaire Zaken van Postbank. “Het is een minimale verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie. Wij willen het intermediair daar een keuze in bieden. De interpretatie van de regeling is het hele jaar door een crime geweest en nu nog is er discussie over. We zijn vorig jaar al aan deze operatie begonnen. Ons uitgangspunt is dat we onze tussenpersonen maximale flexibiliteit willen bieden. Bij ons kan ook voor een andere verhouding worden gekozen, zoals 100% doorlopende provisie. Wij willen het intermediair duidelijkheid geven over hun liquiditeitspositie tot 2010.”
Postbank keert ook langer dan tien jaar doorlopende provisie uit. Daarbij kan gekozen worden uit termijnen van tien, vijftien en dertig jaar. Verder kan tweemaal per jaar de verhouding tussen afsluit- en doorlopende provisie worden aangepast. Witteveen: “Als de omzet in het eerste halfjaar hoog is, kan de tussenpersoon dus zeggen: ik kies in het tweede halfjaar voor meer doorlopende provisie, met het oog op de toekomst.”
Complex of niet
Naast de producten waarvoor de Financiële Bijsluiter geldt, heeft Postbank alleen de levenhypotheek als complex product bestempeld. “De brief van Financiën laat nog veel ruimte voor interpretatie. Daarbij speelt ook een rol dat de bemiddelaar de geldgever moet melden of het product dat hij adviseert, complex is. De vraag is dan waar de verantwoordelijkheid ligt voor de wijze van uitkeren van de provisie.”
De ING-dochter laat aan het intermediair de keuze of de nieuwe provisieregeling wordt toegepast op producten die door Financiën als complex zijn aangewezen, of op alle hypotheekproducten. “Wij hebben een rekenhulpmiddel ontwikkeld, waarmee de tussenpersoon kan uitrekenen wat een bepaalde keuze voor effect heeft op zijn bedrijfsvoering.”
De provisie bestaat uit een vast percentage van de leensom. “We trekken lening en bijverband dus niet uit elkaar.” De beloning blijft uitgekeerd worden aan de adviseur die de hypotheek heeft gesloten. “Ook bij een intermediairwijziging”, zegt Witteveen. “Bij ons is zorgplicht een gedeelde kwestie. Wij willen hiermee voorkomen dat adviseurs mensen gaan aanschrijven en onder het mom van een update van de hypotheek extra provisie gaan opstrijken.” Gaat het om een wijziging van de hypotheek, dan wordt de provisie wél uitgekeerd aan de nieuwe tussenpersoon.
De doorloopprovisie wordt per jaar vooruitbetaald. Extra bepalingen zoals een terugbetalingsregeling of renteverlies zijn allemaal verwerkt in het provisiepercentage.

Reageer op dit artikel