nieuws

Provisieomzet DSB Groep stijgt met een kwart

Archief

De DSB Groep heeft vorig jaar de inkomsten uit bemiddelingsactiviteiten met 23% vergroot. Die groei is deels te danken aan het onderbrengen van de twee verzekeringsdochters in een nieuwe holding, waardoor meer inkomsten als provisie konden worden geboekt.

Omgekeerd stagneerde de omzet uit kredietbemiddeling bij DSB doordat meer leningen in eigen huis werden ondergebracht. In de consumptief-kredietmarkt claimt de groep (onder meer Frisia, Becam, Postkrediet) een marktaandeel van 17%, wat over 2003 gerekend zou neerkomen op een totaal via DSB-dochters uitgezet kredietbedrag van e 2,6 mld. Daarbij zijn kredietvergoedingen over aflopende kredieten, creditcard-kredieten en postorderbedrijven niet meegerekend in de totale kredietmarkt. Het uitstaande kredietsaldo (inclusief hypotheken) is met 38% gegroeid tot e 2,9 mld.
De provisies uit financieringen daalden tot e 20,1 (21,3) mln, doordat meer leningen werden ondergebracht bij DSB Bank en de DSB Voorschotbank. Uit bemiddeling voor verzekeringen werd e 137 mln ontvangen, 31% meer dan in 2002. Die stijging is vooral het gevolg van de verkoop van de beide verzekeraars, waardoor een groter deel van de ontvangen bedragen als externe provisie is opgevoerd.
De provisies uit hypotheken stegen tot e 15,3 (14,8) mln. Belangrijkste oorzaak is de toegenomen bemiddeling voor eerste hypotheken.
Resultaten
De totale omzet van DSB is verder toegenomen, zij het minder sterk dan in 2002, toen er een kwart meer binnenkwam bij het bedrijf. In 2003 is e 221 mln omgezet, 3% meer dan het jaar ervoor.
Het nettoresultaat van de groep bleef met e 62,6 (62,5) mln vrijwel gelijk. Vorig jaar gaf een eenmalige bate van e 73 mln uit de verkoop van de verzekeringsdochters aan DSB Beheer overigens nog een forse impuls aan het nettoresultaat, dat toen feitelijk uitkwam op e 135 mln. Exclusief een eenmalige bate van e 2,7 mln (onder meer door een gedeeltelijke vrijval van de voorziening voor provisierestitutie) komt het resultaat uit op e 59,9 mln.
Het resultaat van het bankbedrijf verbeterde tot e 50,8 (41,6) mln, terwijl de resultaten van de opgenomen verzekeringsdochters – in 2002 gezamenlijk e 14,6 mln – nu niet meer in de winst- en verliesrekening zijn meegenomen. Het totaal uitgezette krediet groeide bij het bankbedrijf tot e 2,9 mln, waarvan e 2,1 mld gedurende het boekjaar werd gesecuritiseerd.
Verzekeraars
De verzekeringsdochters DS Schade en DS Leven zijn in 2002 verkocht aan DSB Beheer en vallen niet meer onder de groep. “Hierdoor is DSB Groep op verzekeringsgebied weer een 100% assurantiebemiddelaar geworden.”
DS Schade heeft vorig jaar het premie-inkomen drastisch zien terugvallen, doordat het DSB-intermediair de dekking voor de bij de leningen te sluiten aov’s nu onderbrengt bij het Engelse London General. De productie van aov’s liep terug van 4.723 naar 428. Het brutopremie-inkomen bedroeg e 0,9 (8,9) mln. Door royementen werd een bedrag van e 1,6 (4,7) mln gerestitueerd, zodat een negatief premie-inkomen resteert van e -0,7 mln. Netto resteerde echter wel een winst van e 2,0 mln (-737.000). Vooral de bedrijfskosten namen af.
Bij DS Leven nam het brutopremie-inkomen toe tot e 94,7 (90,2) mln. Vorig jaar is de dochter-NV Hollands Welvaren Leven opgericht, waarin de lopende gelijknamige kapitaalpolissen zijn ondergebracht. Het nettoresultaat van DS Leven daalde tot e 9,8 (17,3) mln.

Reageer op dit artikel